Anna Płucieniczak

Interpelacje i zapytania złożone od początku kadencji:

1. w sprawie udzielania pomocy bezrobotnym mieszkańcom przez ZGM
pismo, odpowiedź

2. w sprawie ilości wniosków o wykup mieszkań po 30.06.2014
pismo, odpowiedź

3. w sprawie zakazu wjazdu na chodnik przy ul. Nowej 2
pismo, odpowiedź

4. w sprawie wycięcia drzewa przy ul. Nowej 2
pismo, odpowiedź

5. w sprawie umieszczenia w WPF budowy Domu Ulgi w Cierpieniu dla Ludzi Przewlekle Chorych
pismo, odpowiedź

6. w sprawie interwencji Straży Miejskiej w związku z parkowaniem na trawniku
pismo, odpowiedź

7. w sprawie umieszczenia koszy na śmieci
pismo, odpowiedź

8. w sprawie naprawy chodnika przy ul. Ojców Zbigniewa i Michała
pismo, odpowiedź

9. w sprawie dokończenia remontu chodnika przy ul. Torowej
pismo, odpowiedź

10. w sprawie postawienia znaku zakazu postoju pojazdów przy ul. Rynek 20
pismo, odpowiedź

11. w sprawie niewydawania zezwoleń na parkowanie wewnątrz podwórka ul. Rynek 20/ul. NMP 1
pismo, odpowiedź

12. w sprawie patroli Straży Miejskiej i Policji przy klubie nocnym przy ul. Paderewskiego
pismo, odpowiedź

13. w sprawie wyrównania jezdni przy ul. Paderewskiego
pismo, odpowiedź

Skip to content