Autorem wszystkich wpisów jest Grzegorz

Data publikacji: 26 października, 2018przez Grzegorzw Aktualności

Wyniki Konkursu Grantowego w ramach ASOS 2018

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, iż znane są wyniki Konkursu Grantowego  w ramach projektu „Seniorzy – Aktywni Obywatele”,  dedykowanego senioralnym grupom nieformalnym, zainteresowanym realizacją przedsięwzięć na rzecz legnickich seniorów. Wyniki do pobrania TUTAJ Wszystkim grupom nieformalnym dziękujemy za udział w Konkursie i gratulujemy wyników. Zespół LSIO    Czytaj dalej

Data publikacji: 3 października, 2018przez Grzegorzw Aktualności

Konkurs Grantowy na działania senioralne w Legnicy

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym (tj. 01.10.2018 r.) ruszył nabór wniosków w Konkursie Grantowym w ramach projektu „Seniorzy – Aktywni Obywatele”,  dedykowany senioralnym grupom nieformalnym, zainteresowanym realizacją przedsięwzięć na rzecz legnickich seniorów.   DOTACJA Maksymalna kwota dotacji, którą może otrzymać jedna grupa, wynosi maksymalnie 2050 zł.   KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIKRODOTACJĘ? Do złożenia wniosku i otrzymania dotacji uprawnione są: Minimum 3-osobowe grupy nieformalne – grupa składająca się z nie mniej niż trzech osób powyżej 60 roku życia, zamieszkujących Legnicę, wspólnie realizujących lub chcących realizowaćCzytaj dalej

Data publikacji: 30 maja, 2018przez Grzegorzw Aktualności

SENIORZY – AKTYWNI OBYWATELE ASOS 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Seniorzy – Aktywni Obywatele”, dofinansowanym ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Udział w projekcie i jeszcze poszczególnych działaniach jest całkowicie BEZPŁATNY. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat projektu: Cel Głównym celem projektu jest wzrost poziomu partycypacji w procesach decyzyjnych (w tym rzecznictwa interesów starszego pokolenia) i życiu społecznym Legnicy 20 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Stanie się to możliwe dzięki systemowemu działaniu skierowanemu do 20 liderów grup senioralnych, którzy wezmą udział w cyklu warsztatowymCzytaj dalej

Data publikacji: 12 lutego, 2018przez Grzegorzw Aktualności

Zawiadomienie o wyborze w sprawie RR/9.4/OWES/02/2018.

Szanowni Państwo, W imieniu realizatorów projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze w sprawie RR/9.4/OWES/02/2018. Zawiadomienie do pobrania TUTAJCzytaj dalej

Data publikacji: 2 lutego, 2018przez Grzegorzw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/9.4/OWES/02/2018

Legnica, 02.02.2018 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/9.4/OWES/02/2018   Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem jest: KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA 12 WIZYT STUDYJNYCH dla uczestników projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie w przedmiocie wyboru oferenta prowadzone jest w trybieCzytaj dalej

Data publikacji: 10 stycznia, 2018przez Grzegorzw Aktualności

Zawiadomienie o wyborze RR/9.4/OWES/01/2018

Szanowni Państwo, W imieniu realizatorów projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze w sprawie RR/9.4/OWES/01/2018. Zawiadomienie do pobrania TUTAJCzytaj dalej

Data publikacji: 2 stycznia, 2018przez Grzegorzw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/9.4/OWES/01/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/9.4/OWES/01/2018 Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. świadczenia usług w zakresie OPIEKI NAD  WIZYTAMI STUDYJNYMI dla uczestników projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie w przedmiocie rozeznania rynku prowadzone jest w trybie określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków wCzytaj dalej

Data publikacji: 14 sierpnia, 2017przez Grzegorzw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017/LGOWES

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017/LGOWES Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. świadczenia usług w zakresie OPIEKUNA  WIZYT STUDYJNYCH dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie w przedmiocie rozeznania rynku prowadzone jest w trybie określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków wCzytaj dalej

Data publikacji: 4 lipca, 2017przez Grzegorzw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/LGOWES

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/LGOWES   Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. świadczenia usług w zakresie specjalistycznego doradztwa biznesowego dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie w przedmiocie rozeznania rynku prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresieCzytaj dalej

Data publikacji: 21 kwietnia, 2017przez Grzegorzw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZK/02/2017/LGOWES

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest: przygotowanie i przeprowadzenie WIZYT STUDYJNYCH dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się bazie konkurencyjności, dostępnej na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/Czytaj dalej
Skip to content