Autorem wszystkich wpisów jest Grzegorz Wala

Data publikacji: Sierpień 14, 2017przez Grzegorz Walaw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017/LGOWES

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017/LGOWES Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. świadczenia usług w zakresie OPIEKUNA  WIZYT STUDYJNYCH dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie w przedmiocie rozeznania rynku prowadzone jest w trybie określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków wCzytaj dalej

Data publikacji: Lipiec 4, 2017przez Grzegorz Walaw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/LGOWES

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/LGOWES   Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. świadczenia usług w zakresie specjalistycznego doradztwa biznesowego dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie w przedmiocie rozeznania rynku prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresieCzytaj dalej

Data publikacji: Kwiecień 21, 2017przez Grzegorz Walaw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZK/02/2017/LGOWES

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest: przygotowanie i przeprowadzenie WIZYT STUDYJNYCH dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się bazie konkurencyjności, dostępnej na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/Czytaj dalej

Data publikacji: Kwiecień 14, 2017przez Grzegorz Walaw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/LGOWES

    ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/LGOWES   Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. świadczenia usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu ekonomii społecznej dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie w przedmiocie rozeznania rynku prowadzone jest w trybieCzytaj dalej

Data publikacji: Marzec 7, 2017przez Grzegorz Walaw Aktualności

Zmiana treści zapytania ofertowego nr ZK/01/2017/LGOWES

Szanowni Państwo, Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, informuje iż dokonano zmiany treści zapytania ofertowego nr ZK/01/2017/LGOWES w postępowaniu w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest: przygotowanie i przeprowadzenie ogólnych i specjalistycznych SZKOLEŃ ZAWODOWYCH dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełna treśćCzytaj dalej

Data publikacji: Marzec 6, 2017przez Grzegorz Walaw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZK/01/2017/LGOWES

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest: przygotowanie i przeprowadzenie ogólnych i specjalistycznych SZKOLEŃ ZAWODOWYCH dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się bazie konkurencyjności, dostępnejCzytaj dalej

Data publikacji: Grudzień 9, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności

ASOS 2017 ogłoszony

Uwaga organizacje senioralne! Do 28 grudnia 2016 r. składać można oferty w odpowiedzi na konkurs w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wszelkie informacje na temat ASOS 2017 znaleźć można pod poniższym linkiem: https://asos2017.mpips.gov.pl/Czytaj dalej

Data publikacji: Listopad 16, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności

Wyniki oceny formalnej P FIO 2017

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na której zamieszczone zostały wyniki oceny formalnej ofert złożonych we wrześniowym naborze P FIO 2017. http://pozytek.gov.pl/Wyniki,oceny,formalnej,FIO,2017,3944.htmlCzytaj dalej

Data publikacji: Październik 15, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności

Konsultacje programu współpracy na 2017 r. w Gminie Jawor

UWAGA ORGANIZACJE Z TERENU JAWORA!!! Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone konsultacjom projektu programu współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi w roku 2017. Spotkanie odbędzie się w dniu 3.11.2016 r. od godz. 17.00 w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, ul. Parkowa 5. Serdecznie zapraszamy!!!Czytaj dalej

Data publikacji: Październik 1, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności

Szkolenia dla organizacji pozarządowych w Gminie Jawor

Szanowni Państwo, w imieniu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej ACTIO, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędników odpowiedzialnych za współpracę finansową Gminy Jawor z organizacjach pozarządowymi. I. 3 listopada 2016 r. od godz. 10.00-16.30 Tematyka szkolenia: „Tworzenie i tryb pracy komisji konkursowych” II. 10 listopada 2016 r. od godz. 10.00-16.30 Tematyka szkolenia: „Konstruowanie dokumentacji konkursowej” Osoby zainteresowane powyższymi szkoleniami prosimy o potwierdzenie chęci udziału drogą telefoniczną (76 862 58 15) lub mailową (saoactio@wp.pl).Czytaj dalej