Autorem wszystkich wpisów jest Admin

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 (nabór nr 2). Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił drugi nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025. Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 27 czerwca 2023 r.Czytaj dalej
Przypominajka! Trwa okres zatwierdzania sprawozdań finansowych za rok 2022 m.in. przez stowarzyszenia, fundacje i mamy na to czas do 30 czerwca 2023 r. Kolejną ważną kwestią jest wysłanie zatwierdzonego sprawozdania wraz uchwałami do odpowiedniej instytucji w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania tj. najpóźniej do 15 lipca (ponieważ 15 lipca w 2023 r. to sobota, to ostateczny termin wypada 17 lipca): w przypadku organizacji bez działalności gospodarczej wysyłamy dokumenty do KAShttps://publicystyka.ngo.pl/jak-w-2023-r-wyslac-do-kas-elektronicznie-podpisane-sprawozdanie-finansowe-ngo-bez-dzialalnosci-gospodarczej-instrukcja? w przypadku organizacji z działalnością gospodarczą wysyłamy dokumenty do KRS. https://publicystyka.ngo.pl/jak-w-2023-r-wyslac-do-krs-elektronicznie-podpisane-sprawozdanie-finansowe-ngo-z-dzialalnoscia-gospodarcza-instrukcja? Macie pytania lub wątpliwościZapraszamy do kontaktuCzytaj dalej
Informujemy, że w dniu 14.06.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023. Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 14.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. do godz. 12:00  za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://ppluss.mrips.gov.pl/. Więcej informacji: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Program,resortowy,4353.htmlCzytaj dalej
Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich realizatora projektu „OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego” zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr RR/LSIO/OWES/LG/1/2023. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
W związku z realizacją partnerskiego projektu OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej”, Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie usług kompleksowej organizacji 6 wizyt studyjnych. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 16 maja 2023 r. w siedzibie Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Roosevelta 23/1,Czytaj dalej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225), ogłasza rozpoczęcie w dniu 08 marca 2023 r. konsultacji społecznych projektu „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024” (RPDI) W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz zgłoszenia uwag/propozycji do projektu „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024” Projekt RPDI wraz Diagnozą do RPDI oraz formularzemCzytaj dalej
Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W ramach tegorocznej – szóstej edycji Konkursu przyznane zostaną certyfikatyCzytaj dalej

Data publikacji: 4 stycznia, 2023przez Adminw Aktualności

Ruszyła rekrutacja do 5 edycji Akademii BIZnES CLASS

Jeśli jesteś podmiotem ekonomii społecznej, chcesz udoskonalić lub wprowadzić nowy produkt/usługę w ramach oferty komercyjnej i potrzebujesz mentorów, którzy wesprą Cię biznesowym know-how to zgłoś się do AKADEMII BIZnES CLASS. Wolontariusze z firm i uczelni bezpłatnie przygotują Cię do tego zadania, wyposażając w nową wiedzę i umiejętności. Akademia zaplanowana jest dla 8 podmiotów ekonomii społecznej wybranych podczas rekrutacji. Zanim Cię zaprosimy do udziału, będziemy chcieli Cię lepiej poznać, dlatego rekrutacja składa się z 2 części: 1 część rekrutacji – Wypełnij formularz FORMULARZ 2 część rekrutacji – skontaktujemy się z wybranymiCzytaj dalej

Data publikacji: 30 listopada, 2022przez Adminw Aktualności

Obniżka oprocentowania nowych pożyczek TISE-POWER dla PES

W wyniku decyzji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Banku Gospodarstwa Krajowego oprocentowanie preferencyjnych pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) udzielanych od dnia 14 listopada zostało znacząco obniżone! TISE – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych oraz dwaj pozostali dystrybutorzy środków tj. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach i Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach – FARR mogą zaoferować PES-om:– Pożyczkę na start (do 100 tys. zł) o oprocentowaniu od 0,53% do 1,06% w skali roku!– Pożyczkę na rozwój (do 500 tys. zł) o oprocentowaniu od 0,57% do max 1,60% w skali roku!Czytaj dalej
Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, kiedy musimy przeprowadzić ważną rozmowę i zależy nam by wpłynęła budująco na efektywność zespołu w naszej organizacji? Jak radzić sobie z konfliktem w zespole? Na te pytania znajdziecie odpowiedź podczas bezpłatnego szkolenia. Rozwiązywanie konfliktów w Podmiotach Ekonomii Społecznej – 07.12.2022 (środa) Ta jednodniowa przygoda pozwoli m.in. na:– zapoznanie się ze sposobami: rozwiązywania problemów w zespole, udzielania informacji zwrotnej, radzenia sobie z zastrzeżeniami – analizę stylów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych– zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania sytuacji konfliktowych w organizacji. – udział w szkoleniach jestCzytaj dalej
Skip to content