Autorem wszystkich wpisów jest Katarzyna

Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”, ogłaszamy dodatkowy nabór formularzy zgłoszeniowych (w nawiązaniu do par. 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu). Rozpoczęcie dodatkowego naboru: 20 lipca 2021, godz. 0:01 Zakończenie dodatkowego naboru: 30 lipca 2021, godz. 23:59 Link do strony z dokumentacją rekrutacyjną: http://lsio.org.pl/rozwin-skrzydla-dotacje-dla-mlodych/ Z poważaniemZespół Projektu „Rozwiń Skrzydła – dotacje dla młodych”Czytaj dalej
W związku z realizacją projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przedstawiamy poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: 1. Jakie dokumenty należy dostarczyć, by wziąć udział w rekrutacji do projektu? Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”, należy dostarczyć osobiście do biura projektu lub drogą elektroniczną wyłącznie formularz rekrutacyjny. To jedyny dokument wymagany na pierwszym etapie rekrutacji. Należy jednak pamiętać, że po pozytywnej ocenie merytorycznej formularza rekrutacyjnegoCzytaj dalej
Szanowni Państwo, zaktualizowany została wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”. Poszerzono obszar realizacji projektu o miasto Wrocław – zapraszamy mieszkańców do składania formularzy zgłoszeniowych. W związku z tą zmianą, aktualizacji uległ Regulamin rekrutacji uczestników.Aktualna wersja regulaminu TUTAJ Zespół Projektu„Rozwiń Skrzydła – dotacja dla młodych”Czytaj dalej
Ogłaszamy nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”. Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji udostępniamy Państwu Regulamin rekrutacji uczestników oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne pod linkiem: http://lsio.org.pl/rozwin-skrzydla-dotacje-dla-mlodych/ Termin, od którego można składać formularze rekrutacyjne:29 czerwiec 2021 r., godz. 0:01 Termin, do którego można składać formularze rekrutacyjne:16 lipiec 2021 r., godz. 23:59 Formularze należy złożyć w biurze projektu:Biuro Projektu w LegnicyLegnickieCzytaj dalej
Rusza VII nabór wniosków do Programu Dolnośląskie Małe Granty!Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł na działania grup nieformalnych z Dolnego Śląska! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych – Realizator Programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Aktualna edycja w szczególności poświęcona jest działaniom ekologicznym! Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:· podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;· działalności na rzeczCzytaj dalej

Data publikacji: 30 kwietnia, 2021przez Katarzynaw Aktualności

Animator/animatorka lokalna [OFERTA PRACY]

Poszukujemy animatora/animatorkę lokalną do pracy w Dolnośląskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy przy projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czym zajmuje się animator/animatorka? Do jego/jej obowiązków należy m.in.:• inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,• zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS),• inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES,• diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,• wymianą informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczącychCzytaj dalej

Data publikacji: 9 lutego, 2021przez Katarzynaw Aktualności

Dotacje dla młodych!

Głównym celem Projektu jest zwiększanie aktywności zawodowych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na obszarze województwa dolnośląskiego. Projekt obejmie wyłącznie osoby bierne zawodowe lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19, i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostały poza rynkiem pracy. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki realizacji wsparcia Projekt przyczyni się do powstania 40  miejsc pracy. TERMINY NABORU UCZESTNIKÓW JUŻ WKRÓTCE !!!Czytaj dalej

Data publikacji: 7 stycznia, 2021przez Katarzynaw Aktualności

Zostań naszym edukatorem [OFERTA PRACY]

Poszukujemy edukatora/edukatorki do pracy w Dolnośląskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy przy projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czym zajmuje się edukator/edukatorka? Do jego/jej obowiązków należy m.in.: • wsparcie grup zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), jak i istniejących PES na etapie animacji• badanie potencjału PES i jego rozwój• sieciowanie PES i promowanie współpracy z innymi grupami, podmiotami, a także instytucjami w subregionie legnicko – głogowskim• tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym,• współpracaCzytaj dalej

Data publikacji: 7 stycznia, 2021przez Katarzynaw Aktualności

Zostań naszym animatorem [OFERTA PRACY]

Poszukujemy dwóch animatorów lokalnych/animatorek lokalnych do pracy w Dolnośląskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy przy projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czym zajmuje się animator/animatorka? Do jego/jej obowiązków należy m.in.:• inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,• zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS),• inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES,• diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,• wymianą informacji nt. zmieniających się przepisówCzytaj dalej
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zamieszcza poniżej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zapytania ofertowego nr ZO/9.4_OWES_JG/03/2020. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej