Autorem wszystkich wpisów jest Katarzyna

Data publikacji: 1 października, 2019przez Katarzynaw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/LSIO/OWES/LG/1/2019

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest: świadczenie doradztwa zawodowego wraz ze sporządzeniem raportu zawierającego w szczególności Indywidualny Plan Działania (IPD) dla 92 osób i świadczenie usług o charakterze diagnozy potrzeb w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej dla 46 osób na potrzeby uczestników Projektu „OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego”. Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się bazie konkurencyjności, dostępnej na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1209344 Zapraszamy do składania ofertLegnickieCzytaj dalej

Data publikacji: 10 czerwca, 2019przez Katarzynaw Aktualności, Na topie

Nowy OWES!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu legnicko-głogowskiego oferuje wszechstronne wsparcie dla sektora ekonomii społecznej. Ośrodek świadczy kompleksowe usługi animacyjne, doradcze, szkoleniowe i reintegracyjne, zarówno dla istniejących, jak i nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej, a także wsparcie finansowe z przeznaczeniem na rozwój miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Celem naszego działania jest wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Koncentrujemy się na zwiększeniu zatrudnienia tworząc nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych, a także poprzez działania wspierające jakość funkcjonowania podmiotów ekonomiiCzytaj dalej

Data publikacji: 28 marca, 2019przez Katarzynaw Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 2/LGOWES/2019

Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich realizatora projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr 2/2019/LGOWES. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej

Data publikacji: 19 marca, 2019przez Katarzynaw Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU NR 2/2019/LGOWES

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku nr 2/2019/LGOWES usługi świadczenia opieki podczas wizyt studyjnych w projekcie „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem jest: opieka nad wizytami studyjnymi w projekcie pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EuropejskiegoCzytaj dalej

Data publikacji: 7 marca, 2019przez Katarzynaw Aktualności

Zawiadomienie o wyborze 1/2019/LGOWES

Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich realizatora projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr 1/2019/LGOWES. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, realizatora projektu „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla Osób z Niepełnosprawnością” zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr RR/9.2.1/SPUSON/02/2019 Zawiadomienie do pobrania TUTAJ Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem są: usługi miesięcznego utrzymania, opłaty za Internet/telefon systemu teleopieki w projekcie „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla osób z Niepełnosprawnością”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowa 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych”, 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Treść zaproszenia do pobrania TUTAJ Zapraszamy doCzytaj dalej

Data publikacji: 26 lutego, 2019przez Katarzynaw Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU nr 1/2019/LGOWES

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU nr 1/2019/LGOWES usługi doradcze z zakresu SPECJALISTYCZNEGO DORADZTWA PRAWNEGO w projekcie „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem jest: usługa doradcza – specjalistyczne doradztwo prawne w projekcie pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejCzytaj dalej
Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, realizatora projektu „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla Osób z Niepełnosprawnością” zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr RR/9.2.1/SPUSON/01/2019 Zawiadomienie do pobrania TUTAJ Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem są: usługi instalacji, konfiguracji, eksploatacji systemu teleopieki w projekcie „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla osób z Niepełnosprawnością”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowa 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych”, 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Treść zaproszenia do pobrania TUTAJ Zapraszamy do składania ofert.Czytaj dalej