Autorem wszystkich wpisów jest Katarzyna

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zamieszcza poniżej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zapytania ofertowego nr ZO/9.4_OWES_JG/03/2020. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
Informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr ZO/9.4_OWES_JG/03/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. nastąpiła zmiana treści ogłoszenia, tj.:W rozdziale VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY w pkt 1. ppkt 1) podstawę prawną: art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz 1843) zastępuje się: art. 24 ust 5 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. pozCzytaj dalej

Data publikacji: 15 lipca, 2020przez Katarzynaw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/9.4_OWES_JG/03/2020

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest świadczenie usług kompleksowej organizacji 14 wizyt studyjnych dla uczestników projektu, zgodnie ze standardami świadczenia usług przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego prowadzony przez Zamawiającego. Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się bazie konkurencyjności, dostępnej na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1254196# – Zapytanie ofertowe: TUTAJ– Załączniki do zapytania ofertowego: TUTAJ Zapraszamy do składania ofertLegnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zamieszcza poniżej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zapytania ofertowego nr ZO_9.4_OWES_JG_02_2020. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej

Data publikacji: 23 czerwca, 2020przez Katarzynaw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO_9.4_OWES_JG_02_2020

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem są usługi szkoleniowe, których celem jest przygotowanie merytoryczne ułatwiające aktywizację zawodową 61 uczestników Projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), potwierdzonych odpowiednim dokumentem tj. np. certyfikatem/zaświadczeniem w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, potwierdzającym nabycie, podwyższenie, dostosowanie lub uzupełnienie wiedzy/umiejętności/kompetencji zgodnieCzytaj dalej
❗️❗️❗️WAŻNY KOMUNIKAT Szanowni Państwo, z uwagi na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) oraz w oparciu o komunikaty Generalnego Inspektora Sanitarnego, dotyczące zagrożenia epidemiologicznego, podjęliśmy decyzję o zastosowaniu działań profilaktycznych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzenianie się koronawirusa. W trosce o bezpieczeństwo odwiedzających nas osób oraz pracowników Stowarzyszenia, w dniach 16.03-10.04.2020 r. prosimy o załatwianie wszystkich spraw w OWES drogą telefoniczną tel. 609 188 379, 665 242 274 lub drogą mailową: lsio@lsio.org.pl. Biuro będzie pracowało w trybie wewnętrznym – wstrzymujemy osobistą obsługę klientów. Konsultacje, doradztwo i inna pomoc będzieCzytaj dalej

Data publikacji: 5 listopada, 2019przez Katarzynaw Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE W RAMACH RR/LSIO/OWES/LG/6/2019

Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich realizatora projektu „OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego” zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr RR/LSIO/OWES/LG/6/2019. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej

Data publikacji: 5 listopada, 2019przez Katarzynaw Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE W RAMACH RR/LSIO/OWES/LG/5/2019

Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich realizatora projektu „OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego” zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr RR/LSIO/OWES/LG/5/2019. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej

Data publikacji: 5 listopada, 2019przez Katarzynaw Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE W RAMACH RR/LSIO/OWES/LG/4/2019

Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich realizatora projektu „OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego” zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr RR/LSIO/OWES/LG/4/2019. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej

Data publikacji: 4 listopada, 2019przez Katarzynaw Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE W RAMACH RR/LSIO/OWES/LG/3/2019

Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich realizatora projektu „OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego” zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr RR/LSIO/OWES/LG/3/2019. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej