Benedykt Ksiądzyna

Interpelacje i zapytania złożone od początku kadencji:

1. w sprawie zamieszczania informacji o Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w miesięczniku „Legnica.eu”
pismo, odpowiedź

2. w sprawie braku odniesienia do Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Kronice Miasta Legnicy  
pismo 1, pismo 2, odpowiedź

Skip to content