Data publikacji: 2 listopada 2022 przez w Aktualności Statystyka: 1021 Views

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych – praca i komunikacja w zespole.

Praca w zespole – jak robić to efektywnie? Dla wielu z nas wydaje się być to prostą sprawą, dopóki nie spotkamy się z zespołem różnych osobowości i charakterów. Jak zatem pracować zgodnie, tak, żeby była to dobra współpraca ze wspólnym zaangażowaniem? Jak zrobić, by „wszyscy chcieli”? Na te pytania znajdziecie odpowiedź podczas dwóch bezpłatnych szkoleń:

🟢Efektywna współpraca w zespole – co zrobić by „wszyscy” chcieli? – 16.11.2022 (środa)
Ta jednodniowa przygoda edukacyjna pozwoli na rozwój i diagnozę kompetencji m.in. w zakresie:
– określenia głównych elementów współpracy w zespole i dokonania analizy własnego stylu kierowania zespołu,
– przeanalizowania słabych i mocnych stron efektywności swojego zespołu,
– świadomego kierowania procesem grupowym i wspierania pracy zespołu poprzez umiejętne wykorzystywanie ról grupowych,
– posługiwania się modelem rozwiązywania problemów grupowych.

🟢Komunikacja w zespole – jak budować zaangażowanie komunikując się z ludźmi? – 22.11.2022 (wtorek)
Ta jednodniowa przygoda edukacyjna pozwoli na rozwój i diagnozę kompetencji m.in. w zakresie:
– zwracania uwagi na siłę słów i znaczenia tego, co i jak mówią,
– nabycia umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas trudnych rozmów poprzez przełączanie go z poziomu emocji na merytoryczną i konstruktywną rozmowę,
– formułowania swoich opinii w oparciu o fakty przy udzielaniu informacji zwrotnej,
– posługiwania się sprawdzonymi zasadami prowadzenia trudnych rozmów.

✅udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny
✅liczba miejsc ograniczona
✅szkolenia trwają w godzinach od 8 do 16
✅zgłoszenie na szkolenie poprzez: 📧e-mail paulina@lsio.org.pl lub telefonicznie ☎️76 721 06 60
✅dla uczestników przewidziano bufet kawowy oraz ciepły posiłek

Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli i przedstawicielek podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in. przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych tj. stowarzyszeń i fundacji z terenu powiatu legnickiego, lubińskiego, górowskiego, polkowickiego, głogowskiego i miasta Legnica.

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu/ach niezbędnym będzie wypełnienie oraz podpisanie Formularza zgłoszeniowego do projektu oraz Umowy szkoleniowo – doradczej nie później jednak niż w dzień rozpoczęcia pierwszego szkolenia.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Skip to content