Aktualności- najnowsze wpisy:

Data publikacji: Maj 30, 2018przez Grzegorz Walaw Aktualności, Na topie

SENIORZY – AKTYWNI OBYWATELE ASOS 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Seniorzy – Aktywni Obywatele”, dofinansowanym ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Udział w projekcie i jeszcze poszczególnych działaniach jest całkowicie BEZPŁATNY. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat projektu: Cel Głównym celem projektu jest wzrost poziomu partycypacji w procesach decyzyjnych (w tym rzecznictwa interesów starszego pokolenia) i życiu społecznym Legnicy 20 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Stanie się to możliwe dzięki systemowemu działaniu skierowanemu do 20 liderów grup senioralnych, którzy wezmą udział w cyklu warsztatowymCzytaj dalej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH –  zajęcia PRAKTYCZNE z zakresu „Szkolenia kandydatów na asystentów/asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością / osób niesamodzielnych w projekcie „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla Osób z Niepełnosprawnością” (DOTYCZY ROZEZNANIA RYNKU nr RR/9.2.1/SPUSON/03/2018)   Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich realizatora projektu „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla osób z Niepełnosprawnością” zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr RR/9.2.1/SPUSON/03/2018. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI  CATERINGOWE obejmujące przygotowanie i dostarczenie przerwy kawowej i lunchu dla uczestników projektu w projekcie „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla Osób z Niepełnosprawnością” (DOTYCZY ROZEZNANIA RYNKU nr RR/9.2.1/SPUSON/02/2018) Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, realizatora projektu „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla Osób z Niepełnosprawnością” zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr RR/9.2.1/SPUSON/02/2018 Zawiadomienie do pobrania TUTAJ Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH –  zajęcia TEORETYCZNE z zakresu „Szkolenia kandydatów na asystentów/asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością / osób niesamodzielnych w projekcie „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla Osób z Niepełnosprawnością” (DOTYCZY ROZEZNANIA RYNKU nr RR/9.2.1/SPUSON/01/2018) Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, realizatora projektu „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla Osób z Niepełnosprawnością” zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie RR/9.2.1/SPUSON/01/2018. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU nr RR/9.2.1/SPUSON/03/2018 USŁUGI SZKOLENIOWE –  zajęcia PRAKTYCZNE z zakresu „Szkolenia asystentów/kandydatów na asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością/niesamodzielnych w projekcie „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla Osób z Niepełnosprawnością”   Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem są: usługi szkoleniowe – zajęcia praktyczne z zakresu „Szkolenia asystentów/kandydatów na asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością/niesamodzielnych w projekcie „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla osób zCzytaj dalej
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU nr RR/9.2.1/SPUSON/01/2018  USŁUGI SZKOLENIOWE –  zajęcia TEORETYCZNE z zakresu „Szkolenia kandydatów na asystentów/asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością / osób niesamodzielnych w projekcie „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla Osób z Niepełnosprawnością”   Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem jest: usługa szkoleniowa – zajęcia teoretyczne z zakresu „Szkolenia kandydatów na asystentów/asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością / osób niesamodzielnych w projekcie pn. „SkuteczneCzytaj dalej
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU nr RR/9.2.1/SPUSON/02/2018 USŁUGI  CATERINGOWE obejmujące przygotowanie i dostarczenie przerwy kawowej i lunchu dla uczestników projektu w projekcie „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla Osób z Niepełnosprawnością” Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem są: usługi cateringowe obejmujące przygotowanie i dostarczenie przerwy kawowej i lunchu dla uczestników projektu „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla osób z Niepełnosprawnością”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa DolnośląskiegoCzytaj dalej

Data publikacji: Luty 12, 2018przez Grzegorz Walaw Aktualności

Zawiadomienie o wyborze w sprawie RR/9.4/OWES/02/2018.

Szanowni Państwo, W imieniu realizatorów projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze w sprawie RR/9.4/OWES/02/2018. Zawiadomienie do pobrania TUTAJCzytaj dalej

Data publikacji: Luty 2, 2018przez Grzegorz Walaw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/9.4/OWES/02/2018

Legnica, 02.02.2018 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/9.4/OWES/02/2018   Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul.  Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem jest: KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA 12 WIZYT STUDYJNYCH dla uczestników projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie w przedmiocie wyboru oferenta prowadzone jest w trybieCzytaj dalej

Data publikacji: Styczeń 10, 2018przez Grzegorz Walaw Aktualności

Zawiadomienie o wyborze RR/9.4/OWES/01/2018

Szanowni Państwo, W imieniu realizatorów projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze w sprawie RR/9.4/OWES/01/2018. Zawiadomienie do pobrania TUTAJCzytaj dalej