Wzmacnianie potencjału innowacyjnego to strategiczny proces skierowany na rozwijanie zdolności organizacji do generowania, wdrażania i skutecznego zarządzania innowacjami. Obejmuje ono szereg działań mających na celu stworzenie sprzyjającego środowiska, które wspiera tworzenie nowatorskich rozwiązań, usprawnianie procesów oraz pozyskiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez nowoczesność.

Wzmacnianie Potencjału Innowacyjnego:

 1. Badanie Rynku i Trendów:
  • Analiza rynku i trendów branżowych.
  • Pomoc w identyfikacji nowych możliwości biznesowych i innowacyjnych rozwiązań.
 2. Wsparcie w Procesie Innowacyjnym:
  • Konsultacje dotyczące procesu innowacyjnego w ramach PES/PS.
  • Wspieranie w identyfikowaniu obszarów, w których innowacje mogą przynieść największe korzyści.
 3. Tworzenie Planu Rozwoju Innowacyjnego:
  • Opracowywanie planu rozwoju opartego na innowacjach.
  • Wspieranie w implementacji nowych technologii i praktyk biznesowych.
 4. Współpraca z Ekspertami:
  • Nawiązywanie współpracy z ekspertami branżowymi i specjalistami od innowacji.
  • Organizowanie szkoleń i warsztatów dotyczących nowoczesnych metod i technologii.

Usługa obejmuje m.in.:

 1. Planowanie Strategiczne:
  • Doradztwo w procesie planowania strategicznego dla PES/PS.
  • Opracowywanie strategii biznesowej dostosowanej do zmieniających się warunków rynkowych.
 2. Budowanie Partnerstw i Kooperacji:
  • Wsparcie w budowaniu powiązań kooperacyjnych z klientami, partnerami, dostawcami.
  • Negocjacje i zarządzanie relacjami biznesowymi.
 3. Tworzenie Planu Rozwoju:
  • Pomoc w opracowywaniu planu rozwoju, uwzględniającego zwiększenie wolumenu sprzedaży, wprowadzenie nowych produktów itp.
  • Identyfikacja kierunków rozwoju zgodnych z misją i celami społecznymi.
 4. Kształtowanie Elastyczności Ofertowej:
  • Opracowywanie strategii elastyczności ofertowej, pozwalającej dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku.
  • Optymalizacja struktury oferty w zależności od trendów konsumenckich.

Szczegółowy opis usług znajduje się w standardach OWES

Skip to content