Jan Szynalski

Interpelacje i zapytania złożone od początku kadencji:

1. w sprawie naprawy nawierzchni deptaka zlokalizowanego pomiędzy budynkami przy ul. Rzemieślniczej 2 i 3
pismo, załącznik, odpowiedź

2. w sprawie budowy chodnika pomiędzy ul. Grodzką i Szpitalną
pismo, odpowiedź

Skip to content