Data publikacji: 14 sierpnia 2015 przez w Aktualności Statystyka: 3582 Views

Kto skorzysta na obywatelskiej uchwale ws. cen biletów MPK?

Obywatelska uchwała ws. cen biletów MPK właśnie wchodzi w życie. Nowe, niższe ceny dla osób objętych gminną ulgą obowiązywać będą od 1 stycznia 2016 r. Skorzystają na niej nie tylko uczniowie i seniorzy.

W ostatni poniedziałek lipca Rada Miejska przyjęła stworzony przez seniorów i młodzież projekt uchwały ws. ujednolicenia ulg w przejazdach legnicką komunikacją publiczną. Teraz obywatelska inicjatywa wchodzi w życie. Dzięki niej, już od 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będą nowe, niższe stawki biletów MPK objętych ulgą gminną.

– Nasza akcja to nie tylko sukces legnickich seniorów i młodzieży. To również dowód na to, że warto aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i obywatelskim. Wszystkim osobom, które wsparły starania inicjatorów obywatelskiego projektu uchwały, serdecznie dziękujemy. Jednocześnie wszystkich legniczan, którzy mają pomysł na korzystne zmiany w Legnicy, zachęcamy do współpracy – mówi Mirosław Jankowski, przewodniczący LSIO.

W związku z zainteresowaniem, jakim cieszy się obywatelska uchwała, informujemy, iż uczniowie i seniorzy, to nie jedyne grupy społeczne, które zostaną objęte nowymi, niższymi cenami biletów MPK. Intencją inicjatorów akcji było bowiem zwiększenie ulgi gminnej do 50%, natomiast grupy nią objęte pozostaną bez zmian.

Zgodnie z uchwałą nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. do korzystania
z przejazdów autobusami komunikacji publicznej na podstawie ulgi gminnej uprawnieni są:

1) dzieci od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie urzędowego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;

2) uczniowie szkół krajowych i zagranicznych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
– na podstawie legitymacji szkolnej określającej tożsamość i wiek osoby lub okazywanej wraz
z dokumentem tożsamości określającym wiek osoby;

3) emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub lekkim, całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy (dawna II i III grupa inwalidzka), do ukończenia 70 roku życia
– na podstawie:

 1. a) legitymacji emeryta lub ważnej legitymacji rencisty, wydanej przez odpowiedni organ
  emerytalno–rentowy, określającej tożsamość lub okazywanej z dokumentem tożsamości,
 2. b) legitymacji wydanej przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności określającej tożsamość
  lub okazywanej wraz z dokumentem tożsamości,
 3. c) dokumentu tożsamości okazywanego wraz z dowodem należnej emerytury lub renty z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym emeryt lub rencista korzysta z przejazdu ulgowego,
 4. d) zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ emerytalno–rentowy na okoliczność pobierania świadczeń okazywanego wraz z dokumentem tożsamości,
 5. e) innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność określającego tożsamość osoby
  lub okazywanego wraz z dokumentem tożsamości;

4) współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują świadczenia rodzinne, określone odrębnymi przepisami – na podstawie:

 1. a) aktualnego zaświadczenia wydanego przez odpowiedni organ emerytalno–rentowy na okoliczność pobierania świadczeń okazywanego wraz z dokumentem tożsamości;
 2. b) innego aktualnego dokumentu potwierdzającego pobieranie świadczeń okazywanego wraz
  z dokumentem tożsamości.

5) doktoranci – uczestnicy dziennych studiów doktoranckich – na podstawie ważnej legitymacji doktoranta lub ważnej legitymacji uczestnika studiów doktoranckich;

6) studenci uczelni zagranicznych nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

Nowe, niższe ceny biletów MPK obejmą ww. grupy pasażerów już od 1 stycznia 2016 r.

Skip to content