Lesław Rozbaczyło

Interpelacje i zapytania złożone od początku kadencji:

1. w sprawie uporządkowania terenu przy al. Zwycięstwa/ul. Kościuszki
pismo, odpowiedź

2. w sprawie uporządkowania terenu przy ul. Asnyka
pismo, odpowiedź

3. w sprawie przebudowy chodnika przy ul. Marynarskiej
pismo, odpowiedź

4. w sprawie zatrudnienia w UM osoby ds. kontaktów z miastami partnerskimi
pismo, odpowiedź

Skip to content