Młodzież

polityka młodzieżowa Legnicy okładka

 

 

 

 

 

 

„Polityka młodzieżowa Legnicy”
Publikacja opracowana w ramach projektu „Młodzi Decydują”, zrealizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Zagłębia Miedziowego w partnerstwie z Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich, przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 2014.

badania młodzi decydują okładka

 

 

 

 

 .

.
„Raport z badań znajomości i zadowolenia młodzieży z realizacji polityk publicznych w Legnicy”
Publikacja opracowana w ramach projektu „Młodzi Decydują”, zrealizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Zagłębia Miedziowego w partnerstwie z Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich, przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 2014.

 

MRM krok po kroku

„Młodzieżowa rada – Krok po kroku”
Publikacja opracowana w ramach projektu „Aktywni Obywatele – Silne Organizacje”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz zrealizowanego przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego, 2013
.

Polityka młodzieżowa okładka

„Polityka młodzieżowa w Polsce i na świecie – dobre praktyki”
Publikacja opracowana w ramach projektu „Młodzi Obywatele”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 2013

.

 Aktywność społeczna młodzieży 2013 okładka

„Aktywność społeczna młodzieży z terenu Legnicy, Lubina, Głogowa, Jawora i Złotoryi – analiza porównawcza”.
Raport z badań

Publikacja opracowana w ramach projektu „Młodzi Obywatele”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 2013

.

MODŚ okładka

„Aktywność obywatelska młodzieży na terenie Dolnego Śląska”. Raport z badania
Publikacja opracowana w ramach projektu „Młodzi Obywatele Dolnego Śląska”, zrealizowanego przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego, 2012

Skip to content