O Ośrodku

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej został stworzony z myślą o organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach społecznych oraz wszystkich tych, którzy pragną łączyć aspekty ekonomiczne z rozwiązywaniem istotnych problemów społecznych i środowiskowych. Nasz Ośrodek działa jako platforma wsparcia i rozwoju dla inicjatyw ekonomicznych o charakterze społecznym, które dążą do tworzenia trwałego i pozytywnego wpływu na społeczeństwo.

Od 01 września 2023 roku do 31 sierpnia 2026 roku realizujemy projekt pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego„, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, w ramach Osi Priorytetowej 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, działania 7.5 Aktywna Integracja. Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr FEDS.07.05-IP.02-0001/23-00 z dnia 05 października 2023 roku.Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego.

Skip to content