FIO 2014-16/OdDOLNY ŚLĄSK

logo-fioLSIO-LOGOTYP + kolorystyka      Logo_Fundacja_jpg
.

.

INFORMACJE OGÓLNE

„OdDOLNY ŚLĄSK” to projekt realizowany przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Fundacją „Wrzosowa Kraina”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych 14 powiatów Dolnego Śląska w realizację oddolnych inicjatyw obywatelskich. Stanie się to możliwe dzięki systemowemu i kompleksowemu wsparciu grup nieformalnych, grup samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów znajdujących się w trudnych warunkach (np. ze względu na miejsce działania, przedmiot działalności, adresatów działań).

W ramach projektu powstał DORIS – Dolnośląski Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Społecznych – świadczący kompleksowe usługi informacyjne i animacyjne, mające na celu wzrost efektywności składanych wniosków i realizowanych projektów na mikrodotacje, przyznawane w ramach konkursów realizowanych przez DORIS.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

Nabór wniosków potrwa do dnia 20.05.2016 r., do godz. 15.00 (Uwaga! Liczy się data wpływu wniosku do siedziby Operatora, tj. Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich).

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Regulamin II naboru wniosków w 2016 r. w ramach projektu OdDOLNY ŚLĄSK do pobrania TUTAJ

Formularz wniosku do pobrania TUTAJ

Karta oceny formalnej wniosku do pobrania TUTAJ

Karta oceny merytorycznej wniosku do pobrania TUTAJ

OFEROWANE USŁUGI

Mikrodotacja – w ramach projektu otrzymać będzie można dotację w maksymalnej wysokości 5000 zł. Ich przyznanie uzależnione będzie od oceny  złożonego wniosku przez ekspertów.
Animacja – mająca na celu zachęcenie jak największej liczby uprawnionych do złożenia wniosku i realizacji oddolnych inicjatyw.
Informacja – dzięki której zainteresowane osoby będą mogły zdobyć więcej informacji o projekcie i jego zasadach.

Wszystkie powyższe usługi są całkowicie BEZPŁATNE.

Z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe, w 2016 r. Zespół projektu „OdDOLNY ŚLĄSK” świadczy jedynie usługi informacyjne i animacyjne. W związku z tym istnieje możliwość konsultacji projektu wniosku jedynie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Projekty wniosków przesyłane bez wcześniejszego uzgodnienia nie będą podlegały konsultacjom.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

Projektem zostaną objęte podmioty z 14 następujących powiatów Dolnego Śląska:

– powiat bolesławiecki
– powiat głogowski
– powiat górowski
– powiat jaworski
– powiat kamiennogórski
– powiat legnicki
– powiat m. Legnica
– powiat lubiński
– powiat lwówecki
– powiat polkowicki
– powiat średzki
– powiat świdnicki
– powiat zgorzelecki
– powiat złotoryjski

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE W SIEDZIBIE:

LEGNICKIEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW OBYWATELSKICH
59-220 Legnica, ul. Kościuszki 25/1
telefon kontaktowy: (76) 862 58 25
e-mail: fio@lsio.org.pl

FUNDACJI „WRZOSOWA KRAINA”
59-140 Chocianów, ul. Żeromskiego 1

LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ
Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich www.lsio.org.pl w zakładce Nasze Działania -> Obecne projekty -> FIO 2014/OdDolny Śląsk/Dokumentacja konkursowa

Zachęcamy również do śledzenia aktualności dotyczących projektu na Facebooku/Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich.

OPERATORZY FIO 2014-16 NA DOLNYM ŚLĄSKUFIO 2014 MAPKA
Kolorem niebieskim
oznaczono powiaty objęte projektem OdDOLNY ŚLĄSK
Osoby i podmioty z tych powiatów prosimy o kontakt z Fundacją Wrzosowa Kraina (p. polkowicki, p. zgorzelecki, p. bolesławiecki) oraz Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich (w przypadku pozostałych powiatów zaznaczonych na niebiesko)

Kolorem czerwonym oznaczono powiaty objęte projektem „Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw”, realizowanym przez  Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA, w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA. Więcej informacji na stronie: maleinicjatywy.pl

Skip to content