Oferta

Od 01 września 2023 roku do 31 sierpnia 2026 roku realizujemy projekt pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego„, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, w ramach Osi Priorytetowej 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, działania 7.5 Aktywna Integracja. Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr FEDS.07.05-IP.02-0001/23-00 z dnia 05 października 2023 roku.Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego

Nasza oferta to wsparcie na różnych etapach rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw oraz organizacji ekonomicznych o charakterze społecznym.

Naszym wsparciem obejmujemy subregion legnicko – głogowski tj.:

 • powiat głogowski,
 • powiat górowski,
 • powiat legnicki,
 • powiat lubiński,
 • powiat polkowicki,
 • i miasto Legnica

Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkałe na terenie subregionu legnicko-głogowskiego;
 • Podmioty Ekonomii Społecznej, NGO, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne, JST i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy wskazanych podmiotów, przedstawiciele nauki i biznesu, mający siedziby na obszarze subregionu legnicko-głogowskiego;
 • społeczności lokalne z obszaru subregionu legnicko-głogowskiego.

Nasze usługi obejmują:

 • Animację: Wspieramy procesy animacyjne, inspirując do kreatywnego podejścia do przedsiębiorczości społecznej.
 • Szkolenia z zakresu Ekonomii Społecznej: Zapewniamy kompleksowe szkolenia, obejmujące aspekty praktyczne i teoretyczne ekonomii społecznej.
 • Szkolenia specjalistyczne: Podnosimy kompetencje i kwalifikacje poprzez szkolenia specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców społecznych.
 • Doradztwo: Nasz zespół oferuje wsparcie w zakresie ogólnego, biznesowego, kadrowego, prawnego oraz innowacyjnego doradztwa, dostosowane do indywidualnych potrzeb podmiotów ekonomii społecznej.
 • Reintegrację społeczną i zawodową: Pomagamy w procesie reintegracji społecznej i zawodowej, wspierając osoby w powrocie na rynek pracy i do życia społecznego.
 • Wizyty studyjne: Organizujemy wizyty studyjne, umożliwiające uczestnikom zapoznanie się z dobrymi praktykami i doświadczeniami innych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Oferujemy wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej / przedsiębiorstw społecznych w postaci:

 • Utworzenia stanowiska pracy: 31 229,00 zł na jedno miejsce pracy
 • Utrzymania stanowiska pracy: do 32 400,00 zł (uzależnione od wielkości etatu) przez 12 miesięcy na jedno miejsce pracy
 • Reintegrację społeczną i zawodową: 10 800,00 zł przez 12 miesięcy na jedno miejsce pracy

Zapewniamy indywidualne podejście, skupiając się na osiągnięciu konkretnych celów biznesowych i społecznych. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów, którzy łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem w obszarze ekonomii społecznej. Jesteśmy wesprzeć Państwa inicjatywy, niezależnie od tego, czy dopiero planują Państwo rozpoczęcie działalności ekonomicznej o charakterze społecznym, czy też już funkcjonują na rynku. Jako zespół wierzymy, że ekonomia społeczna to klucz do rozwiązywania problemów społecznych, tworzenia miejsc pracy, promowania zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia wielu osób. Naszym celem jest wspieranie inicjatyw, które przyczyniają się do budowania lepszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

Serdecznie zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu. Jesteśmy gotowi do współpracy i chętni do pomocy w realizacji Państwa celów związanych z ekonomią społeczną.

📞📧🏢 Oto, gdzie nas znaleźć i jak się z nami skontaktować: 🏢📧📞

🏢 Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica

Biuro DOWES czynne jest w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00

📞 Telefon: 76 721 06 60

📧 E-mail: lsio@lsio.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content