Recent Posts

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ogłosił na swojej stronie dokumenty dotyczące nadania statusu przedsiębiorstwa społecznego. O status przedsiębiorstwa społecznego (PS) mogą się ubiegać:podmioty ekonomii społecznej, przez które należy rozumieć:– spółdzielnia socjalna,– spółdzielnia pracy, w tym spółdzielnię inwalidów i spółdzielnię niewidomych oraz spółdzielnię produkcji rolnej,– organizacje pozarządowe (stowarzyszenie, fundacja, związek stowarzyszeń) , o której mowa w art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem: partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskie fundacje polityczne,–Czytaj dalej
Sejm RP uchwalił ustawę chroniącą niektórych odbiorców energii elektrycznej, w tym podmioty ekonomii społecznej. Podmioty ekonomii społecznej są uprawnione do stałej ceny energii elektrycznej tj. m.in. organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna, centrum usług społecznych, koło gospodyń wiejskich, spółdzielnia inwalidów lub spółdzielnia niewidomych, centrum integracji społecznej, klub integracji społecznej, warsztat terapii zajęciowej, a także mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Cena ta w 2023 r. będzie wynosiła 785 zł/MWh netto (tj. do tego będzie doliczany VAT i akcyza). Podmioty uprawnione muszą sprzedawcy energii złożyć oświadczenia, w których będą informacje m.in, o spełnieniu warunkówCzytaj dalej
Praca w zespole – jak robić to efektywnie? Dla wielu z nas wydaje się być to prostą sprawą, dopóki nie spotkamy się z zespołem różnych osobowości i charakterów. Jak zatem pracować zgodnie, tak, żeby była to dobra współpraca ze wspólnym zaangażowaniem? Jak zrobić, by „wszyscy chcieli”? Na te pytania znajdziecie odpowiedź podczas dwóch bezpłatnych szkoleń: Efektywna współpraca w zespole – co zrobić by „wszyscy” chcieli? – 16.11.2022 (środa)Ta jednodniowa przygoda edukacyjna pozwoli na rozwój i diagnozę kompetencji m.in. w zakresie:– określenia głównych elementów współpracy w zespole i dokonania analizy własnegoCzytaj dalej
Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości OCWP udziela wsparcia finansowego z oprocentowaniem od 0% z możliwością umorzenia w ramach nowych pożyczek: Płynnościowej i Misyjnej. 🆕Pożyczka Płynnościowa wesprze płynność finansową Twojej działalności. To nawet💸50 000,00 zł przy stałym oprocentowaniu (0,5 stopy redyskonta weksli NBP) i okresie spłaty do 36 miesięcy.🆕Pożyczka Misyjna pomoże sfinansować Twoje działania pomagające imigrantom z Ukrainy. To nawet💸 100 000,00 zł przy stałym oprocentowaniu 0% i okresie spłaty do 60 miesięcy. Kto może skorzystać z pożyczek❓Podmioty Ekonomii Społecznej, które:☑️ działają minimum 12 miesięcy i mają zamknięty przynajmniej jeden rok obrotowyCzytaj dalej
Do 5 października tego roku trwają konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r. Konsultacje społeczne są prowadzone w formie: elektronicznej, na stronie konsultacje.legnica.eu za pomocą „okna dialogowego”, umożliwiającego zgłaszanie opinii, sugestii i uwag (https://konsultacje.legnica.eu/konsultacje/84/179/ankieta) zgłaszania uwag mailowo na adres: oks@legnica.eu; zgłaszania uwag korespondencyjnie na adres Urzędu Miasta Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, spotkania konsultacyjnego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 5 października 2022 r. o godz. 16.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym wCzytaj dalej
Szanowni Państwo, procedura oceny merytorycznej wniosków o wsparcie pomostowe w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych” dobiegła końca. Poniżej prezentujemy jej wyniki. Lista rankingowa po ocenie merytorycznej wniosków o wsparcie pomostowe „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”Czytaj dalej
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach jako Pośrednik Finansowy Projektu ,,Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej’’ serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z obszaru całego kraju na webinar:Pożyczki Preferencyjne dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na START i na ROZWÓJ działalności, który odbędzie się 13.09.2022 roku o godz. 11:00. Podczas webinaru dowiesz się:– kto może być pożyczkobiorcą;– na co można przeznaczyć pożyczkę;– jakie są warunki udzielania pożyczek;– jakie jest oprocentowanie pożyczek;– jakie mogą być formy zabezpieczenia pożyczki;– gdzie znaleźć wniosek;– jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku;– jaki jest czas rozpatrywaniaCzytaj dalej
Rozpoczął się nabór ofert w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 – edycja 2022. Termin składania ofert: do 15.09.2022 do godz. 16.00Realizacja projektów: od 01.08.2022 do 31.12.2023Maksymalna wysokość dotacji:– w Priorytetach 1, 2 i 3 do 200 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 300 000 tys. zł w 2023 roku.– w Priorytecie 4 do 300 000 tyś. zł w 2022 roku oraz do 500 000 tyś. zł w 2023 roku.wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane Można otrzymać środki w ramachCzytaj dalej
Do 30 września 2022 r. koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z działalnością statutową. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby członków koła i wynosi:5 tys. zł – nie więcej niż 30 osób6 tys. zł – 31-75 osób7 tys. zł – 76 osób i więcej Otrzymane fundusze można przeznaczyć na na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Dofinansowanie można również wydać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjatywy na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi, wykorzystać naCzytaj dalej
Rozpoczyna się głosowanie na znak graficzny identyfikujący przedsiębiorstwo społeczne. Do udziału w głosowaniu zapraszamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstwa społeczne. Znak graficzny znacząco zwiększy rozpoznawalność przedsiębiorstw społecznych, co zapewni im lepszą widoczność oraz możliwość uczestnictwa w relacjach gospodarczych i społecznych. Formularz do głosowania: https://docs.google.com/forms/d/1LLnwwVSqS6LUMUkD8i63fdwN522jhlkbl-mryzCMNxE/edit Głosowanie trwa do dnia 14 września br.Zachęcamy do oddania głosu.Czytaj dalej
Skip to content