Recent Posts

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia, SOC TECH LAB, Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej wraz z partnerami: Concordią Design | Fundacją Dom Pokoju | Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na wydarzenie: WRO BIZnES 2022 Dobry Networking i Targi Społecznie OdpowiedzialneTermin: 13 września 2022 r. w godz. 15.00 – 19.00Miejsce: CONCORDIA DESIGN, Wyspa Słodowa 7 Wydarzenie jest bezpłatne, a link do formularza zgłoszeniowego znajdziesz tutaj: https://tiny.pl/wx6t3 „Zapraszamy na Dobry Networking. Dobry bo organizujemy go tak, abyście Wyszli ze spotkania z poczuciem dobrze wykorzystanego czasu, z wartościowymi kontaktami.Czytaj dalej
Rozpoczął się nabór ofert w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, edycja 2022! Twoja organizacja może otrzymać środki w ramach:– Priorytetu 1. „Aktywizacja młodzieży w samorządach” na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych (Ścieżka 1.) oraz aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich (Ścieżka 2);– Priorytetu 2. „Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym” na zwiększanie obecności organizacji młodzieżowych w życiu publicznym w działaniach dotyczących m.in. edukacji obywatelskiej, solidarności międzypokoleniowej, a także analizy sytuacji młodzieży;– Priorytetu 3. „Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych” na budowę i wzmocnienie potencjału organizacji młodzieżowych poprzez poprawę ich zarządzania, tworzeniaCzytaj dalej
Szanowni Państwo, informujemy o planowanym terminie naboru wniosków o wsparcie pomostowe. Termin, od którego można składać wnioski od 16 sierpnia 2022 r.Termin, do którego można składać wnioski do 22 sierpnia 2022 r. By przyspieszyć procedurę, rekomendujemy, by wnioski o wsparcie pomostowe wraz z wymaganymi załącznikami złożyć osobiście w biurze projektu: ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.Czytaj dalej
Szanowni Państwo,informujemy o planowanym terminie naboru wniosków o wsparcie pomostowe. Termin, od którego można składać wnioski: 16 sierpnia 2022 r.Termin, do którego można składać wnioski: 22 sierpnia 2022 r. By przyspieszyć procedurę, rekomendujemy, by wnioski o wsparcie pomostowe wraz z wymaganymi załącznikami złożyć osobiście w biurze projektu: ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica. Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.Czytaj dalej
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.” Konsultacje odbędą się w terminie 5.08.–21.08.2022 r. Formularze z uwagami do projektu Programu można składać: osobiście, drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na platformie ePUAP. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://bip.dolnyslask.pl/a,126372,konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacjami-pozarz.htmlCzytaj dalej
W ramach konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów infrastrukturalnych poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych. Udział w konkursie mogą wziąć właściciele bądź najemcy lub dzierżawcy obiektów infrastrukturalnych (umowa na co najmniej 10 (dziesięć) lat licząc od daty zakończenia inwestycji) z zakresu sportu lub kultury, którzy są:organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego i w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub kultury, sztuki,Czytaj dalej
Szanowni Państwo, procedura oceny merytorycznej biznesplanów w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych” dobiegła końca. Poniżej prezentujemy wyniki. Lista rankingowa po ocenie merytorycznej biznesplanów (II tura) – wyniki. Osoby, które zostały zakwalifikowane do wsparcia finansowego dostaną maila ze wszystkimi niezbędnymi informacjami co do dalszych kroków.Czytaj dalej
6 czerwca 2022 roku ruszył nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw – Programu dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska! Macie pomysł na działania lokalne? Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie? Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań? Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska? Skorzystajcie z mikrodotacji lub wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć! Tworzycie grupę nieformalną lub samopomocowa, a może młodą organizacje pozarządową? Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw! Kwota wnioskowanej mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić minimalnie 8000,00Czytaj dalej

Data publikacji: 9 czerwca, 2022przez Adminw Aktualności

Finał 4. edycji Akademii BIZnES Class

ZAPROSZENIE Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta wraz z partnerami:Objectivity |PwC | SoftServe | UBS | Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Fundacją Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesuzaprasza na wydarzenie FINAŁ AKADEMII BIZnES CLASS Termin: 22 czerwca 2022 r. w godz. 13.00 – 17.00 Miejsce: AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU, ul. Traugutta 19/21 Wspólnie realizujemy projekt oparty na wolontariacie kompetencyjnym, łącząc interesy przedstawicieli biznesu, samorządu, uczelni i organizacji społecznych. Razem wspieramy przedsiębiorstwa społeczne w ich działaniach i osiąganiu lepszych efektów ze sprzedaży, realizując Akademię BIZnES Class. Celem Akademii jest ulepszanieCzytaj dalej
Szanowni Państwo, zgodnie z par. 3 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru, informujemy o terminie składania biznesplanów: Termin, od którego można składać biznesplany: 22 czerwca 2022 r.Termin, do którego można składać biznesplany: 01 lipca 2022 r. Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu: ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica Biznesplany powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru zawartego w Regulaminie przyznawaniaCzytaj dalej
Skip to content