Rada Pożytku

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy to utworzony na wniosek organizacji pozarządowych organ konsultacyjny legnickiego samorządu.
W jej skład wchodzi 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz po 3 reprezentantów prezydenta i rady miejskiej.
Jej głównym zadaniem jest opiniowanie projektów uchwał związanych ze sferą pożytku publicznego i spraw związanych z legnickimi organizacjami pozarządowymi.

Skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy II kadencji (2013-2015):

Przedstawiciele legnickich organizacji pozarządowych

 1. Mirosław Jankowski – Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich – Przewodniczący MRDPP
 2. Barbara Morawiec – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Legnicy – Wiceprzewodnicząca MRDPP
 3. Ewa Bancarzewska – Internetowe Stowarzyszenie Seniorów
 4. Joanna Czabajska-Pastuszek – Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
 5. Barbara Galant – Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów
 6. Krystyna Morawiec – Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego
 7. Robert Pirecki – Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej EKORAMA-LEGNICA
 8. Rafał Plezia – Legnickie Towarzystwo Entomologiczne
 9. Grzegorz Wala – Stowarzyszenie Legnickie Centrum Wolontariatu

 Przedstawiciele Rady Miejskiej Legnicy

 1. Jacek Baczyński
 2. Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska
 3. Lesław Rozbaczyło

 Przedstawiciele Prezydenta Miasta Legnicy

 1. Adam Sikorski – UM Legnica – Sekretarz MRDPP
 2. Agnieszka Sokołowska – Legnickie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz Serce”
 3. Zbigniew Wróblewski – UM Legnica

Podstawowe zadania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

.

POBIERZ PLAN PRACY RADY POŻYTKU NA 2014 ROK

rada_pożytku

 

Skip to content