„SENIORZY – AKTYWNI OBYWATELE” ASOS 2018

Aktualizacja

Zespół Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich informuje o ogłoszeniu naboru wniosków w ramach regrantingu będącego elementem projektu „Seniorzy – Aktywni Obywatele”.

W ramach naboru ubiegać się można o sfinansowanie działań realizowanych przez minimum 3-osobowe grupy nieformalne na rzecz legnickich seniorów.

Więcej informacji w zakładce „Regranting” oraz w aktualnościach.

Zapraszamy do składania wniosków do 15.10.2018 r.


 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Seniorzy – Aktywni Obywatele”, dofinansowanym ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Udział w projekcie i jeszcze poszczególnych działaniach jest całkowicie BEZPŁATNY.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat projektu:

Cel
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu partycypacji w procesach decyzyjnych (w tym rzecznictwa interesów starszego pokolenia) i życiu społecznym Legnicy 20 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Stanie się to możliwe dzięki systemowemu działaniu skierowanemu do 20 liderów grup senioralnych, którzy wezmą udział w cyklu warsztatowym pn. „Senioralna Akademia Aktywności Społecznej”. W jego trakcie uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy potrzeb lokalnych, przejrzystości i prawa do informacji, partycypacji w życiu publicznym, konsultacji społecznych czy organizacji zgromadzeń i współpracy z mediami.

Działania

  1. Senioralna Akademia Aktywności Społecznej – cykl 15 warsztatów stacjonarnych aktywizujących społecznie i nastawionych na praktykę obecności seniorów w życiu społecznym Legnicy, zainicjowany integracyjnym warsztatem wyjazdowym.
  2. Wyjście do „pokoju zagadek”- ciekawie i twórczo spędzony czas, rozwijający umiejętności społeczne i kreatywne uczestników projektu.
  3. Wydarzenia kulturalne – wyjścia do kina i teatru zwiększające dostęp seniorów do dzieł kultury.
  4. Spotkania z ekspertami – w zależności od oczekiwań legnickich seniorów, zorganizujemy cykl spotkań z ekspertami danej dziedziny (lekarz, prawnik, psycholog itp.).
  5. Biuletyn senioralny – wydawnictwo przygotowane we współpracy z legnickimi seniorami, możliwości i przejawów ich społecznego zaangażowania.
  6. Regranting – w ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie procedury konkursowej na sfinansowanie działań na rzecz legnickich seniorów, wzmocnienia ich uczestnictwa życia społecznego i publicznego.

Aby zgłosić się do projektu należy dostarczyć do siedziby LSIO wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, do pobrania TUTAJ.

Rekrutacja trwa do 15 czerwca 2018 r.  

Liczba miejsc ograniczona.

 

Kontakt

Wszystkie osoby zainteresowane powyższymi działaniami prosimy o kontakt:

– pod nr telefonu: 76 862 58 25
– mail: lsio@lsio.org.pl
– lub osobiście: ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica

Skip to content