Data publikacji: 27 lipca 2015 przez w Aktualności Statystyka: 3470 Views

Sukces legnickich seniorów

Uczestniczki i uczestnicy projektu LSIO pn. „Aktywni Seniorzy – Obywatelskie Społeczeństwo” mają powód do dumy. Opracowany przez nich projekt uchwały ws. ujednolicenia ulg w biletach MPK został przyjęty przez Radę Miejską Legnicy.

Prawie 10 miesięcy – tyle czasu kosztowało legnickich seniorów zaangażowanie w akcję mającą na celu zwiększenie z 40 do 50% ulgi gminnej w przejazdach legnicką komunikacją publiczną. Wysiłek się jednak opłacił. Większość Rady Miejskiej Legnicy opowiedziała się bowiem za przyjęciem projektu, pod którym podpisało się ponad 400 mieszkańców.

1 stycznia 2016 r. wszystkie – jednorazowe i okresowe – bilety objęte dotychczas ulgą gminną, będą odpowiednio tańsze. Jednocześnie nic nie zmieni się w kwestii grup mieszkańców mogących korzystać z tych zniżek.

A było to tak…

Podczas ubiegłorocznego projektu, realizowanego przez LSIO w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, legniccy seniorzy zastanawiali się nad potrzebami swojego środowiska. Dosyć szybko doszli do wniosku, że jednym z takich problemów jest istnienie zróżnicowanego systemu ulg w komunikacji miejskiej: z jednej strony 40% ulga gminna, z drugiej ustawowa – 50%. Postanowili więc to zmienić. Najpierw opracowali stosowny projekt uchwały, a następnie wspólnymi siłami zbudowali poparcie społeczne, zapraszając do współpracy innych mieszkańców Legnicy.

Ciche zwycięstwo…

Tuż przed głosowaniem nastroje były optymistyczne, i to mimo świadomości, że podczas poprzedzających sesję komisji, ich członkowie konsekwentnie opowiadali się za przesunięciem daty wejścia w życie nowych cen biletów, z września br. na początek roku przyszłego. Jednakże ku zdziwieniu zebranych na sali obywateli-wnioskodawców, nie zostali oni dopuszczeni do głosu. I to mimo chęci ich wysłuchania przez część radnych. W tej sytuacji ostateczna decyzja radnych, jednocześnie pozostawiła po sobie pewien niesmak.

Warto być aktywnym…

Bez względu na niezrozumiałe zachowanie części radnych, którzy postanowili nie dopuszczać do głosu pomysłodawców i wnioskodawców obywatelskiego projektu uchwały, niezaprzeczalnym pozostaje fakt, że decyzja Rady Miejskiej jest sukcesem legnickich seniorów. Jest ona również potwierdzeniem, że nawet „zwykli” obywatele mogą z powodzeniem uczestniczyć w życiu publicznym ich wspólnot lokalnych… z pożytkiem nie tylko dla siebie, ale i dla innych mieszkańców.

Dziękujemy…

Zespół Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich serdecznie gratuluje i dziękuje wszystkim osobom, które zaangażowały się w powstanie obywatelskiego projektu uchwały, a następnie przez wiele miesięcy wspierały działania na rzecz jego przyjęcia.

Cennik biletów MPK, który obowiązywać będzie od 1 stycznia 2016 r., do pobrania TUTAJ (Uwaga! Wyciąg z uchwały nie uwzględnia cen biletów dla osób objętych kartą dużej rodziny).

Skip to content