Data publikacji: 3 listopada 2022 przez w Aktualności Statystyka: 1013 Views

Ustawa chroniąca niektórych odbiorców energii elektrycznej, w tym podmioty ekonomii społecznej.

‼️Sejm RP uchwalił ustawę chroniącą niektórych odbiorców energii elektrycznej, 👉w tym podmioty ekonomii społecznej.

👉Podmioty ekonomii społecznej są uprawnione do stałej ceny energii elektrycznej tj. m.in. ✅️organizacja pozarządowa, ✅️spółdzielnia socjalna, ✅️centrum usług społecznych, ✅️koło gospodyń wiejskich, ✅️spółdzielnia inwalidów lub spółdzielnia niewidomych, ✅️centrum integracji społecznej, ✅️klub integracji społecznej, ✅️warsztat terapii zajęciowej, a także ✅️mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

🔴Cena ta w 2023 r. będzie wynosiła 785 zł/MWh netto (tj. do tego będzie doliczany VAT i akcyza).

Podmioty uprawnione muszą sprzedawcy energii 👉👉złożyć oświadczenia, w których będą informacje m.in, o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego; wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej.

🔴Oświadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 👉do dnia 30 listopada 2022 r., nie przygotowano jeszcze rozporządzenia określającego wzór oświadczenia.

Link do ustawy: https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2697_u.htm

Skip to content