Wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe przyznawane na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS i PES przekształcanych w PS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i obejmuje:

  • utworzenie miejsca pracy: *35 212 zł na jedno miejsce
  • utrzymanie miejsca pracy: do *38 700 zł na jedno miejsce  przez 12 miesięcy, (kwota wsparcia uzależniona od wielkości etatu)
  • reintegrację społeczną i zawodową: do 10 800 zł przez 12 miesięcy dla jednego pracownika (z grupy pierwszeństwa)

*w związku z indeksacją stawka obowiązuje od 01 lipca 2024 r.

Szczegóły wsparcia finansowego znajdują się w Regulaminie oraz bezpośrednio w biurze.

Skip to content