Grantodawcy

Dotychczas udało nam się realizować zadania publiczne we współpracy z następującymi grantodawcami:

 

Europejski Fundusz Społeczny

 

Fundacja Polska Miedź

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Program „Obywatele dla Demokracji”, finansowany z funduszy EOG

 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

 

Szwajcarski program współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

 

 

Skip to content