Data publikacji: 25 października 2019 przez w Aktualności Statystyka: 218 Views

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU NR RR/LSIO/OWES/LG/1/2019

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem jest świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zaproszenia do pobrania TUTAJ

Załączniki do pobrania TUTAJ

Zapraszamy do składania ofert.

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich