Data publikacji: 1 października 2019 przez w Aktualności Statystyka: 1973 Views

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/LSIO/OWES/LG/1/2019

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest: świadczenie doradztwa zawodowego wraz ze sporządzeniem raportu zawierającego w szczególności Indywidualny Plan Działania (IPD) dla 92 osób i świadczenie usług o charakterze diagnozy potrzeb w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej dla 46 osób na potrzeby uczestników Projektu „OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego”.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się bazie konkurencyjności, dostępnej na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1209344

Zapraszamy do składania ofert
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Skip to content