Data publikacji: 23 czerwca 2020 przez w Aktualności Statystyka: 1825 Views

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO_9.4_OWES_JG_02_2020

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem są usługi szkoleniowe, których celem jest przygotowanie merytoryczne ułatwiające aktywizację zawodową 61 uczestników Projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), potwierdzonych odpowiednim dokumentem tj. np. certyfikatem/zaświadczeniem w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, potwierdzającym nabycie, podwyższenie, dostosowanie lub uzupełnienie wiedzy/umiejętności/kompetencji zgodnie z profilem działalności nowotworzonego PS (przedsiębiorstwa społecznego) i potrzebami osób, o których mowa wyżej. W przypadku, gdy specyfika szkolenia tego nie wymaga, wówczas można odstąpić od zasady certyfikacji.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się bazie konkurencyjności, dostępnej na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251058#

– Zapytanie ofertowe: TUTAJ
– Załączniki do zapytania ofertowego: TUTAJ


Zapraszamy do składania ofert
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Skip to content