Data publikacji: 7 marca 2017 przez w Aktualności Statystyka: 2570 Views

Zmiana treści zapytania ofertowego nr ZK/01/2017/LGOWES

Szanowni Państwo,

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, informuje iż dokonano zmiany treści zapytania ofertowego nr ZK/01/2017/LGOWES w postępowaniu w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest: przygotowanie i przeprowadzenie ogólnych i specjalistycznych SZKOLEŃ ZAWODOWYCH dla uczestników projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się bazie konkurencyjności, dostępnej na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Treść zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 14 marca 2017 r.

Zapraszamy do składania ofert

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Skip to content