Data publikacji: 16 lipca 2020 przez w Aktualności Statystyka: 1858 Views

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZO/9.4_OWES_JG/03/2020

Informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr ZO/9.4_OWES_JG/03/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. nastąpiła zmiana treści ogłoszenia, tj.:
W rozdziale VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY w pkt 1. ppkt 1) podstawę prawną: art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz 1843) zastępuje się: art. 24 ust 5 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz 1843).
W pkt 2 pn „spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu” w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej w ppkt 4 podstawę prawną: art. 24 ust 5 pkt 1 zastępuje się: art. 24 ust 5 pkt 1 i 7 Pzp
W treści załącznika nr 3 do zapytania ofertowego w pkt 2 podstawę prawną: art. 24 ust. 5 pkt 1 zastępuje się art. 24 ust. 5 pkt 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pełna treść zapytania ofertowego po zmianie znajduje się bazie konkurencyjności, dostępnej na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1254196

Zmienione załączniki: TUTAJ

Zapraszamy do składania ofert
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Skip to content