Aktywni Seniorzy – Aktywne Społeczeństwo

asos_logo_kolor

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich już po raz czwarty realizuje zadanie skierowane do osób po 60-tym roku życia z terenu Legnicy i okolic. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

Głównym celem projektu AKTYWNI SENIORZY – AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO jest zwiększenie poziomu aktywności społecznej i integracji wewnątrzpokoleniowej 30 osób w wieku 60+ działających na terenie Legnicy.

Z myślą o seniorach przygotowano ciekawą i zróżnicowaną ofertę BEZPŁATNYCH działań:
III Legnicka Szkoła Liderów Senioralnych, czyli cykl warsztatów poświęconych aktywności społecznej,
wydarzenia kulturalne (w tym wyjazdy na spektakle teatralne i operowe, koncerty w filharmonii, seanse w kinach),
– dyskusje zmierzające do zidentyfikowania potrzeb legnickich seniorów i ich realizacji,
– promocja i pozyskiwanie nowych podmiotów zainteresowanych akcją „Miejsca Przyjazne Seniorom”.

Na zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w tym przedsięwzięciu czekamy do 22 lipca 2015 r.

Aby się zgłosić, należy wypełnić deklarację udziału w projekcie i  dostarczyć ją osobiście do biura projektu tj. Legnickiego Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, przy ulicy Kościuszki 25/1 w Legnicy, pocztą tradycyjną lub drogą mailową na adresy: magda@lsio.org.pl, dominika@lsio.org.pl lub lsio@lsio.org.pl.

Deklaracja udziału w projekcie do pobrania TUTAJ

Więcej informacji o projekcie uzyskać można pod nr tel. 76 862 58 25.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Serdecznie zapraszamy!

Projekt „AKTYWNI SENIORZY – AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

LSIO-LOGOTYP + kolorystyka

Skip to content