ASOS 2014

asos_logo_kolor

LSIO-LOGOTYP + kolorystyka

 

 

 

.

„AKTYWNI SENIORZY – OBYWATELSKIE SPOŁECZEŃSTWO”
zadanie publiczne realizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społecznej i integracji wewnątrzpokoleniowej 41 legniczan w wieku 60+, w ciągu 8 miesięcy realizacji projektu.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: do 31 grudnia 2014

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Osoby w wieku 60+, mieszkające lub działające na terenie miasta Legnicy, które chcą zaangażować się w poprawę sytuacji starszych mieszkańców Legnicy, jak również swojej najbliższej okolicy.

CO MOŻNA UZYSKAĆ W RAMACH PROJEKTU:

  • II LEGNICKA SZKOŁA LIDERÓW SENIORALNYCH, podczas której uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie budowania relacji, zaufania do drugiej osoby, wzajemnego wsparcia, a także współodpowiedzialności za grupę,
  • SEMINARIA TEMATYCZNE, poświęcone problemom legnickich seniorów i próbom opracowania działań zmierzających do ich polepszenia
  •  WYDARZENIA KULTURALNE, pozwolą zwiększyć stopień aktywności społecznej i jednocześnie wpłyną korzystnie na integrację beneficjentów projektu. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wyjazdach do kina, teatru, opery, filharmonii.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

 

HARMONOGRAM POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ:

LEGNICKA SZKOŁA LIDERÓW SENIORALNYCH: sierpień – wrzesień

MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM: sierpień – listopad

WYDARZENIA KULTURALNE: sierpień – grudzień (dwa wydarzenia w każdym miesiącu);
po każdym wydarzeniu w ciągu kilku dni odbywają się spotkania dyskusyjne

KONFERENCJA: wrzesień

SPOTKANIA ROBOCZE GR. A: wrzesień – październik

SPOTKANIA ROBOCZE GR. B: wrzesień – październik

Skip to content