Aktualności- najnowsze wpisy:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225), ogłasza rozpoczęcie w dniu 08 marca 2023 r. konsultacji społecznych projektu „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024” (RPDI) W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz zgłoszenia uwag/propozycji do projektu „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024” Projekt RPDI wraz Diagnozą do RPDI oraz formularzemCzytaj dalej
Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W ramach tegorocznej – szóstej edycji Konkursu przyznane zostaną certyfikatyCzytaj dalej

Data publikacji: 4 stycznia, 2023przez Adminw Aktualności

Ruszyła rekrutacja do 5 edycji Akademii BIZnES CLASS

Jeśli jesteś podmiotem ekonomii społecznej, chcesz udoskonalić lub wprowadzić nowy produkt/usługę w ramach oferty komercyjnej i potrzebujesz mentorów, którzy wesprą Cię biznesowym know-how to zgłoś się do AKADEMII BIZnES CLASS. Wolontariusze z firm i uczelni bezpłatnie przygotują Cię do tego zadania, wyposażając w nową wiedzę i umiejętności. Akademia zaplanowana jest dla 8 podmiotów ekonomii społecznej wybranych podczas rekrutacji. Zanim Cię zaprosimy do udziału, będziemy chcieli Cię lepiej poznać, dlatego rekrutacja składa się z 2 części: 1 część rekrutacji – Wypełnij formularz FORMULARZ 2 część rekrutacji – skontaktujemy się z wybranymiCzytaj dalej

Data publikacji: 30 listopada, 2022przez Adminw Aktualności

Obniżka oprocentowania nowych pożyczek TISE-POWER dla PES

W wyniku decyzji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Banku Gospodarstwa Krajowego oprocentowanie preferencyjnych pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) udzielanych od dnia 14 listopada zostało znacząco obniżone! TISE – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych oraz dwaj pozostali dystrybutorzy środków tj. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach i Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach – FARR mogą zaoferować PES-om:– Pożyczkę na start (do 100 tys. zł) o oprocentowaniu od 0,53% do 1,06% w skali roku!– Pożyczkę na rozwój (do 500 tys. zł) o oprocentowaniu od 0,57% do max 1,60% w skali roku!Czytaj dalej
Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, kiedy musimy przeprowadzić ważną rozmowę i zależy nam by wpłynęła budująco na efektywność zespołu w naszej organizacji? Jak radzić sobie z konfliktem w zespole? Na te pytania znajdziecie odpowiedź podczas bezpłatnego szkolenia. Rozwiązywanie konfliktów w Podmiotach Ekonomii Społecznej – 07.12.2022 (środa) Ta jednodniowa przygoda pozwoli m.in. na:– zapoznanie się ze sposobami: rozwiązywania problemów w zespole, udzielania informacji zwrotnej, radzenia sobie z zastrzeżeniami – analizę stylów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych– zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania sytuacji konfliktowych w organizacji. – udział w szkoleniach jestCzytaj dalej
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ogłosił na swojej stronie dokumenty dotyczące nadania statusu przedsiębiorstwa społecznego. O status przedsiębiorstwa społecznego (PS) mogą się ubiegać:podmioty ekonomii społecznej, przez które należy rozumieć:– spółdzielnia socjalna,– spółdzielnia pracy, w tym spółdzielnię inwalidów i spółdzielnię niewidomych oraz spółdzielnię produkcji rolnej,– organizacje pozarządowe (stowarzyszenie, fundacja, związek stowarzyszeń) , o której mowa w art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem: partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskie fundacje polityczne,–Czytaj dalej
Sejm RP uchwalił ustawę chroniącą niektórych odbiorców energii elektrycznej, w tym podmioty ekonomii społecznej. Podmioty ekonomii społecznej są uprawnione do stałej ceny energii elektrycznej tj. m.in. organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna, centrum usług społecznych, koło gospodyń wiejskich, spółdzielnia inwalidów lub spółdzielnia niewidomych, centrum integracji społecznej, klub integracji społecznej, warsztat terapii zajęciowej, a także mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Cena ta w 2023 r. będzie wynosiła 785 zł/MWh netto (tj. do tego będzie doliczany VAT i akcyza). Podmioty uprawnione muszą sprzedawcy energii złożyć oświadczenia, w których będą informacje m.in, o spełnieniu warunkówCzytaj dalej
Praca w zespole – jak robić to efektywnie? Dla wielu z nas wydaje się być to prostą sprawą, dopóki nie spotkamy się z zespołem różnych osobowości i charakterów. Jak zatem pracować zgodnie, tak, żeby była to dobra współpraca ze wspólnym zaangażowaniem? Jak zrobić, by „wszyscy chcieli”? Na te pytania znajdziecie odpowiedź podczas dwóch bezpłatnych szkoleń: Efektywna współpraca w zespole – co zrobić by „wszyscy” chcieli? – 16.11.2022 (środa)Ta jednodniowa przygoda edukacyjna pozwoli na rozwój i diagnozę kompetencji m.in. w zakresie:– określenia głównych elementów współpracy w zespole i dokonania analizy własnegoCzytaj dalej
Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości OCWP udziela wsparcia finansowego z oprocentowaniem od 0% z możliwością umorzenia w ramach nowych pożyczek: Płynnościowej i Misyjnej. 🆕Pożyczka Płynnościowa wesprze płynność finansową Twojej działalności. To nawet💸50 000,00 zł przy stałym oprocentowaniu (0,5 stopy redyskonta weksli NBP) i okresie spłaty do 36 miesięcy.🆕Pożyczka Misyjna pomoże sfinansować Twoje działania pomagające imigrantom z Ukrainy. To nawet💸 100 000,00 zł przy stałym oprocentowaniu 0% i okresie spłaty do 60 miesięcy. Kto może skorzystać z pożyczek❓Podmioty Ekonomii Społecznej, które:☑️ działają minimum 12 miesięcy i mają zamknięty przynajmniej jeden rok obrotowyCzytaj dalej
Do 5 października tego roku trwają konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r. Konsultacje społeczne są prowadzone w formie: elektronicznej, na stronie konsultacje.legnica.eu za pomocą „okna dialogowego”, umożliwiającego zgłaszanie opinii, sugestii i uwag (https://konsultacje.legnica.eu/konsultacje/84/179/ankieta) zgłaszania uwag mailowo na adres: oks@legnica.eu; zgłaszania uwag korespondencyjnie na adres Urzędu Miasta Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, spotkania konsultacyjnego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 5 października 2022 r. o godz. 16.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym wCzytaj dalej
Skip to content