Aktualności- najnowsze wpisy:

Szanowni Państwo,poniżej prezentujemy listę rankingową po ocenie formalnej formularza rekrutacyjnego w ramach projektu „Rozwiń Skrzydła – dotacje dla młodych”. Lista do pobrania TUTAJ Osoby, które otrzymały ocenę negatywną, prosimy o kontakt z biurem projektu w celu umówienia wizyty dot. naniesienia niezbędnych poprawek. Jednocześnie przypominamy o wydłużeniu naboru formularzy zgłoszeniowych do 30.07.2021, godz. 23:59. Zespół ProjektuRozwiń Skrzydła – dotacje dla młodychCzytaj dalej
Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń do projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”, ogłaszamy dodatkowy nabór formularzy zgłoszeniowych (w nawiązaniu do par. 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu). Rozpoczęcie dodatkowego naboru: 20 lipca 2021, godz. 0:01 Zakończenie dodatkowego naboru: 30 lipca 2021, godz. 23:59 Link do strony z dokumentacją rekrutacyjną: http://lsio.org.pl/rozwin-skrzydla-dotacje-dla-mlodych/ Z poważaniemZespół Projektu „Rozwiń Skrzydła – dotacje dla młodych”Czytaj dalej

Data publikacji: 16 lipca, 2021przez Katarzynaw Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE W RAMACH RR/LSIO/POWER/L/2/2021

Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich realizatora  projektu „Rozwiń Skrzydła- dotacje dla młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wspieranie osób młodych na regionalnym rynku pracy, zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr RR/LSIO/POWER/L/2/2021. Zawiadomienie o wyborze – TUTAJ Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
W związku z realizacją partnerskiego projektu „Rozwiń Skrzydła – dotacje dla młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszam do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie usług szkoleniowych z zakresu akademii przedsiębiorczości – CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 15Czytaj dalej
W związku z realizacją projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przedstawiamy poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: 1. Jakie dokumenty należy dostarczyć, by wziąć udział w rekrutacji do projektu? Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”, należy dostarczyć osobiście do biura projektu lub drogą elektroniczną wyłącznie formularz rekrutacyjny. To jedyny dokument wymagany na pierwszym etapie rekrutacji. Należy jednak pamiętać, że po pozytywnej ocenie merytorycznej formularza rekrutacyjnegoCzytaj dalej
Szanowni Państwo, zaktualizowany została wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”. Poszerzono obszar realizacji projektu o miasto Wrocław – zapraszamy mieszkańców do składania formularzy zgłoszeniowych. W związku z tą zmianą, aktualizacji uległ Regulamin rekrutacji uczestników.Aktualna wersja regulaminu TUTAJ Zespół Projektu„Rozwiń Skrzydła – dotacja dla młodych”Czytaj dalej
Ogłaszamy nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”. Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji udostępniamy Państwu Regulamin rekrutacji uczestników oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne pod linkiem: http://lsio.org.pl/rozwin-skrzydla-dotacje-dla-mlodych/ Termin, od którego można składać formularze rekrutacyjne:29 czerwiec 2021 r., godz. 0:01 Termin, do którego można składać formularze rekrutacyjne:16 lipiec 2021 r., godz. 23:59 Formularze należy złożyć w biurze projektu:Biuro Projektu w LegnicyLegnickieCzytaj dalej

Data publikacji: 16 czerwca, 2021przez Katarzynaw Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE W RAMACH RR/LSIO/POWER/L/1/2021

Szanowni Państwo, W imieniu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich realizatora  „ projektu „Rozwiń Skrzydła- dotacje dla młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wspieranie osób młodych na regionalnym rynku pracy zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze w sprawie nr RR/LSIO/POWER/L/1/2021. Zawiadomienie o wyborze – TUTAJ. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
W związku z realizacją  partnerskiego projektu „Rozwiń Skrzydła – dotacje dla młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie usług doradcy zawodowego (kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa; 79414000-9 – usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; 79634000-7 – usługiCzytaj dalej
Rusza VII nabór wniosków do Programu Dolnośląskie Małe Granty!Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł na działania grup nieformalnych z Dolnego Śląska! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych – Realizator Programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Aktualna edycja w szczególności poświęcona jest działaniom ekologicznym! Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:· podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;· działalności na rzeczCzytaj dalej