Aktualności- najnowsze wpisy:

Data publikacji: 30 kwietnia, 2021przez Katarzynaw Aktualności

Animator/animatorka lokalna [OFERTA PRACY]

Poszukujemy animatora/animatorkę lokalną do pracy w Dolnośląskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy przy projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czym zajmuje się animator/animatorka? Do jego/jej obowiązków należy m.in.:• inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,• zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS),• inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES,• diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,• wymianą informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczącychCzytaj dalej

Data publikacji: 9 lutego, 2021przez Katarzynaw Aktualności

Dotacje dla młodych!

Głównym celem Projektu jest zwiększanie aktywności zawodowych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na obszarze województwa dolnośląskiego. Projekt obejmie wyłącznie osoby bierne zawodowe lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19, i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostały poza rynkiem pracy. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki realizacji wsparcia Projekt przyczyni się do powstania 40  miejsc pracy. TERMINY NABORU UCZESTNIKÓW JUŻ WKRÓTCE !!!Czytaj dalej

Data publikacji: 7 stycznia, 2021przez Katarzynaw Aktualności

Zostań naszym edukatorem [OFERTA PRACY]

Poszukujemy edukatora/edukatorki do pracy w Dolnośląskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy przy projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czym zajmuje się edukator/edukatorka? Do jego/jej obowiązków należy m.in.: • wsparcie grup zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), jak i istniejących PES na etapie animacji• badanie potencjału PES i jego rozwój• sieciowanie PES i promowanie współpracy z innymi grupami, podmiotami, a także instytucjami w subregionie legnicko – głogowskim• tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym,• współpracaCzytaj dalej

Data publikacji: 7 stycznia, 2021przez Katarzynaw Aktualności

Zostań naszym animatorem [OFERTA PRACY]

Poszukujemy dwóch animatorów lokalnych/animatorek lokalnych do pracy w Dolnośląskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy przy projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czym zajmuje się animator/animatorka? Do jego/jej obowiązków należy m.in.:• inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,• zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS),• inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES,• diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,• wymianą informacji nt. zmieniających się przepisówCzytaj dalej
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zamieszcza poniżej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zapytania ofertowego nr ZO/9.4_OWES_JG/03/2020. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
Informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr ZO/9.4_OWES_JG/03/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. nastąpiła zmiana treści ogłoszenia, tj.:W rozdziale VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY w pkt 1. ppkt 1) podstawę prawną: art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz 1843) zastępuje się: art. 24 ust 5 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. pozCzytaj dalej

Data publikacji: 15 lipca, 2020przez Katarzynaw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/9.4_OWES_JG/03/2020

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest świadczenie usług kompleksowej organizacji 14 wizyt studyjnych dla uczestników projektu, zgodnie ze standardami świadczenia usług przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego prowadzony przez Zamawiającego. Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się bazie konkurencyjności, dostępnej na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1254196# – Zapytanie ofertowe: TUTAJ– Załączniki do zapytania ofertowego: TUTAJ Zapraszamy do składania ofertLegnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zamieszcza poniżej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zapytania ofertowego nr ZO_9.4_OWES_JG_02_2020. Zawiadomienie do pobrania TUTAJ. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej

Data publikacji: 23 czerwca, 2020przez Katarzynaw Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO_9.4_OWES_JG_02_2020

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem są usługi szkoleniowe, których celem jest przygotowanie merytoryczne ułatwiające aktywizację zawodową 61 uczestników Projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), potwierdzonych odpowiednim dokumentem tj. np. certyfikatem/zaświadczeniem w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, potwierdzającym nabycie, podwyższenie, dostosowanie lub uzupełnienie wiedzy/umiejętności/kompetencji zgodnieCzytaj dalej
❗️❗️❗️WAŻNY KOMUNIKAT Szanowni Państwo, z uwagi na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) oraz w oparciu o komunikaty Generalnego Inspektora Sanitarnego, dotyczące zagrożenia epidemiologicznego, podjęliśmy decyzję o zastosowaniu działań profilaktycznych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzenianie się koronawirusa. W trosce o bezpieczeństwo odwiedzających nas osób oraz pracowników Stowarzyszenia, w dniach 16.03-10.04.2020 r. prosimy o załatwianie wszystkich spraw w OWES drogą telefoniczną tel. 609 188 379, 665 242 274 lub drogą mailową: lsio@lsio.org.pl. Biuro będzie pracowało w trybie wewnętrznym – wstrzymujemy osobistą obsługę klientów. Konsultacje, doradztwo i inna pomoc będzieCzytaj dalej