Na topie- najnowsze wpisy:

Data publikacji: 10 czerwca, 2019przez Katarzynaw Aktualności, Na topie

Nowy OWES!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu legnicko-głogowskiego oferuje wszechstronne wsparcie dla sektora ekonomii społecznej. Ośrodek świadczy kompleksowe usługi animacyjne, doradcze, szkoleniowe i reintegracyjne, zarówno dla istniejących, jak i nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej, a także wsparcie finansowe z przeznaczeniem na rozwój miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Celem naszego działania jest wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Koncentrujemy się na zwiększeniu zatrudnienia tworząc nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych, a także poprzez działania wspierające jakość funkcjonowania podmiotów ekonomiiCzytaj dalej

Data publikacji: 26 października, 2018przez Grzegorz Walaw Aktualności, Na topie

Wyniki Konkursu Grantowego w ramach ASOS 2018

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, iż znane są wyniki Konkursu Grantowego  w ramach projektu „Seniorzy – Aktywni Obywatele”,  dedykowanego senioralnym grupom nieformalnym, zainteresowanym realizacją przedsięwzięć na rzecz legnickich seniorów. Wyniki do pobrania TUTAJ Wszystkim grupom nieformalnym dziękujemy za udział w Konkursie i gratulujemy wyników. Zespół LSIO    Czytaj dalej

Data publikacji: 3 października, 2018przez Grzegorz Walaw Aktualności, Na topie

Konkurs Grantowy na działania senioralne w Legnicy

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym (tj. 01.10.2018 r.) ruszył nabór wniosków w Konkursie Grantowym w ramach projektu „Seniorzy – Aktywni Obywatele”,  dedykowany senioralnym grupom nieformalnym, zainteresowanym realizacją przedsięwzięć na rzecz legnickich seniorów.   DOTACJA Maksymalna kwota dotacji, którą może otrzymać jedna grupa, wynosi maksymalnie 2050 zł.   KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIKRODOTACJĘ? Do złożenia wniosku i otrzymania dotacji uprawnione są: Minimum 3-osobowe grupy nieformalne – grupa składająca się z nie mniej niż trzech osób powyżej 60 roku życia, zamieszkujących Legnicę, wspólnie realizujących lub chcących realizowaćCzytaj dalej

Data publikacji: 30 maja, 2018przez Grzegorz Walaw Aktualności, Na topie

SENIORZY – AKTYWNI OBYWATELE ASOS 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Seniorzy – Aktywni Obywatele”, dofinansowanym ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Udział w projekcie i jeszcze poszczególnych działaniach jest całkowicie BEZPŁATNY. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat projektu: Cel Głównym celem projektu jest wzrost poziomu partycypacji w procesach decyzyjnych (w tym rzecznictwa interesów starszego pokolenia) i życiu społecznym Legnicy 20 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Stanie się to możliwe dzięki systemowemu działaniu skierowanemu do 20 liderów grup senioralnych, którzy wezmą udział w cyklu warsztatowymCzytaj dalej
. Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym (tj. 06.06.2016 r.) ruszył nabór wniosków w ramach projektu LEGNICKI INKUBATOR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, realizowanego przez STOWARZYSZENIE EUROLEGNICA w partnerstwie ze Starostwem Powiatu Legnickiego. DOTACJA W ramach konkursu zdobyć można dotację w wysokości 500 zł na realizację inicjatywy oddolnej (wszystkie organizacje pozarządowe) lub rozwój organizacji (młode organizacje pozarządowe). Nabór dedykowany jest organizacjom pozarządowym z terenu Legnicy i Powiatu Legnickiego, TERMINY Nabór wniosków potrwa do dnia 27.06.2016 r., do godz. 16.00 (Uwaga! Liczy się data wpływu wniosku do siedziby Operatora, tj. STOWARZYSZENIACzytaj dalej

Data publikacji: 6 czerwca, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności, Na topie

OdDOLNY ŚLĄSK II/2016 – wyniki oceny merytorycznej

. . . Szanowni Państwo, Poniżej prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w odpowiedzi na II w 2016 r. nabór w ramach projektu OdDOLNY ŚLĄSK. Jednocześnie prosimy Wnioskodawców i Realizatorów, których wnioski zostały dofinansowane, o sprawdzanie adresów poczty elektronicznej podanych we wnioskach, bowiem w najbliższych dniach zostaną na nie przesłane informacje ważne dla dalszego toku prac nad wspomnianymi ofertami. WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ II/2016 do pobrania TUTAJ Pozdrawiamy Zespół projektu OdDOLNY ŚLĄSK Projekt OdDOLNY ŚLĄSK jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej

Data publikacji: 24 maja, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności, Na topie

OdDOLNY ŚLĄSK II/2016 OCENA FORMALNA

. . . Szanowni Państwo, Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej ofert złożonych w odpowiedzi na II w 2016 r. nabór w ramach projektu OdDOLNY ŚLĄSK. Jednocześnie prosimy Wnioskodawców i Realizatorów, których wnioski zostały wezwane do uzupełnienia, do sprawdzania adresów elektronicznych podanych we wnioskach, bowiem zostaną na nie przesłane informacje ważne dla dalszego toku prac nad wspomnianymi wnioskami. WYNIKI OCENY FORMALNEJ II/2016 do pobrania TUTAJ Pozdrawiamy Zespół projektu OdDOLNY ŚLĄSK Projekt OdDOLNY ŚLĄSK jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw ObywatelskichCzytaj dalej
. . . Szanowni Państwo, W związku z drugim naborem wniosków o mikrodotacje w roku 2016 w ramach projektu OdDOLNY ŚLĄSK, realizowanego przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundację „Wrzosowa Kraina” serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli grup nieformalnych i samopomocowych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Kamiennej Górze. – 16 maja godz. 15.30-17.00 – Kamienna Góra – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra Przypomnijmy, iż wcześniej odbędą się dodatkowe trzy spotkania informacyjne: – 11 maja godz. 16.00-17.30 – KruszynCzytaj dalej

Data publikacji: 6 maja, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności, Na topie

OdDOLNY ŚLĄSK – SPOTKANIA INFORMACYJNE

. . . Szanowni Państwo, W związku z drugim naborem wniosków o mikrodotacje w roku 2016 w ramach projektu OdDOLNY ŚLĄSK, realizowanego przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundację „Wrzosowa Kraina” serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli grup nieformalnych i samopomocowych na spotkania informacyjne, które odbędą się: – 11 maja godz. 16.00-17.30 – Kruszyn (gmina Bolesławiec),  GOKIS Kruszyn, ul. Kasztanowa, 59-700 Kruszyn – 12 maja godz. 16.00-17.30 – Góra, Siedziba Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza, ul. Podwale 24, 56-200 Góra – 13 maja godz. 16.00-17.30 – Świdnica – SiedzibaCzytaj dalej

Data publikacji: 29 kwietnia, 2016przez Grzegorz Walaw Aktualności, Na topie

2 maja biuro nieczynne

Szanowni Państwo, Informujemy, iż 2 maja biuro Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich będzie nieczynne.  Czytaj dalej