Wsparcie biznesowe obejmuje kompleksowy zestaw działań i usług, których celem jest wspieranie przedsiębiorstw i organizacji w osiąganiu ich celów biznesowych oraz zwiększaniu efektywności operacyjnej. To strategiczne podejście integruje różne obszary, w tym zarządzanie kadrami, finansami, innowacjami, a także dostarcza narzędzi i strategii wspomagających rozwój i konkurencyjność na rynku.

Usługa obejmuje m.in.:

 1. Planowanie Strategiczne:
  • Doradztwo w procesie planowania strategicznego dla PES/PS.
  • Opracowywanie strategii biznesowej dostosowanej do zmieniających się warunków rynkowych.
 2. Budowanie Partnerstw i Kooperacji:
  • Wsparcie w budowaniu powiązań kooperacyjnych z klientami, partnerami, dostawcami.
  • Negocjacje i zarządzanie relacjami biznesowymi.
 3. Tworzenie Planu Rozwoju:
  • Pomoc w opracowywaniu planu rozwoju, uwzględniającego zwiększenie wolumenu sprzedaży, wprowadzenie nowych produktów itp.
  • Identyfikacja kierunków rozwoju zgodnych z misją i celami społecznymi.
 4. Kształtowanie Elastyczności Ofertowej:
  • Opracowywanie strategii elastyczności ofertowej, pozwalającej dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku.
  • Optymalizacja struktury oferty w zależności od trendów konsumenckich.

Szczegółowy opis usług znajduje się w standardach OWES

Skip to content