Doradztwo kadrowe

Wzmacnianie potencjału kadrowego to kompleksowy proces rozwijania umiejętności, kompetencji, motywacji oraz zdolności pracowników, mający na celu zwiększenie ich efektywności, zaangażowania i elastyczności w działaniu. Jest to strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, skupiające się na rozwijaniu indywidualnych i zbiorowych zdolności pracowników w kontekście osiągania celów organizacyjnych.

Usługa obejmuje m.in.:

 1. Rozpoznawanie Potrzeb Kadry:
  • Doradcy OWES przeprowadzają diagnozę umiejętności i potrzeb pracowników PES/PS.
  • Rozpoznają obszary wymagające wzmocnienia i rozwijają plany doskonalenia.
 2. Doradztwo w Zarządzaniu Zespołem:
  • Udzielanie wsparcia liderom PES/PS w zakresie zarządzania zespołem.
  • Diagnoza potrzeb szkoleniowych z zakresu zarządzania personelem i rozwoju kompetencji przywódczych oraz pomoc we wdrożeniu planu szkoleniowego w tym zakresie.
  • Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu potencjału kadrowego na różnych szczeblach organizacyjnych.
 3. Zarządzanie Konfliktem:
  • Wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrz zespołu.
  • Kształtowanie zdolności do skutecznego zarządzania sytuacjami konfliktowymi.

Szczegółowy opis usług znajduje się w standardach OWES

Skip to content