Data publikacji: 9 lutego 2021 przez w Aktualności Statystyka: 1555 Views

Dotacje dla młodych!


Głównym celem Projektu jest zwiększanie aktywności zawodowych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na obszarze województwa dolnośląskiego. Projekt obejmie wyłącznie osoby bierne zawodowe lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19, i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostały poza rynkiem pracy. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki realizacji wsparcia Projekt przyczyni się do powstania 40  miejsc pracy.

TERMINY NABORU UCZESTNIKÓW JUŻ WKRÓTCE !!!

Więcej informacji: http://lsio.org.pl/rozwin-skrzydla-dotacje-dla-mlodych/

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:
Biuro Projektu w Legnicy
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica
tel. 570 448 622
Biuro Projektu we Wrocławiu
Grupa Wspierania Biznesu Sp. z o.o.
Wyspa Słodowa 7, budynek Concordia Design, 50-266 Wrocław
tel. 71 727 80 52


Skip to content