Data publikacji: 21 grudnia 2021 przez w Aktualności Statystyka: 1504 Views

INFORMACJA O II TURZE NABORU DO PROJEKTU „ROZWIŃ SKRZYDŁA – DOTACJE DLA MŁODYCH”

Ogłaszamy nabór dokumentów zgłoszeniowych w ramach II tury do projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji udostępniamy Państwu Regulamin rekrutacji uczestników oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

Wszystkie dokumenty dostępne są TUTAJ.

Termin, od którego można składać formularze rekrutacyjne:
31 grudnia 2021 r., godz. 0:01

Termin, do którego można składać formularze rekrutacyjne:
20 stycznia 2022 r., godz. 23:59

UWAGA: W związku z wprowadzeniem zmian do projektu, aktualizacji uległy niektóre załączniki. Prosimy zwrócić uwagę, by zgłoszenia do projektu składać na obowiązującej wersji formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty można składać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@lsio.org.pl, za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera lub osobiście na adres biura projektu:

Biuro Projektu w Legnicy
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica
tel. 570 448 622
e-mail: rekrutacja@lsio.org.pl

Zachęcamy do tego, by nie zwlekać do ostatniego dnia rekrutacji ze złożeniem formularza zgłoszeniowego.

Zgodnie z § 7 ust. 4 w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu, Beneficjent ma prawo do skrócenia terminu naboru.

W ramach II tury naboru Lider i Partner przyjmą do projektu 22 uczestników.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: rekrutacja@lsio.org.pl bądź telefoniczny, tel. 570 448 622.

Zapraszamy serdecznie!

Projekt „Rozwiń Skrzydła-dotacje dla młodych!” ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego (w postaci dotacji) i pomostowego dla osób do 30 roku życia w okresie od 01.02.2021 r. do 30.09.2022 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Skip to content