Wzmacnianie potencjału finansowego to proces skoncentrowany na doskonaleniu zarządzania finansami organizacji w celu zwiększenia jej stabilności, elastyczności i zdolności do osiągania celów biznesowych. Obejmuje szereg działań mających na celu optymalizację struktury finansów, efektywne zarządzanie kapitałem oraz zwiększenie odporności na zmienne warunki rynkowe.

Usługa obejmuje m.in.:

 1. Analiza Finansowa:
  • Ocena sytuacji finansowej PES/PS.
  • Analiza efektywności operacyjnej i identyfikacja obszarów poprawy.
 2. Planowanie Finansowe:
  • Pomoc w opracowywaniu planu finansowego, uwzględniającego cele rozwojowe i zobowiązania finansowe.
  • Tworzenie scenariuszy finansowych dla różnych strategii biznesowych.
 3. Wsparcie w Pozyskiwaniu Finansowania:
  • Identyfikacja źródeł finansowania dostępnych dla PES/PS.
  • Pomoc w przygotowaniu wniosków o finansowanie zewnętrzne, takie jak Fundusz Pracy lub PFRON.
 4. Opracowanie Standardów Finansowych:
  • Wypracowywanie standardów i procedur związanych z zarządzaniem finansami.
  • Konsultacje dotyczące optymalizacji kosztów i efektywnego wykorzystania środków finansowych.

Szczegółowy opis usług znajduje się w standardach OWES

Skip to content