Jacek Baczyński

Interpelacje i zapytania złożone od początku kadencji:

1. w sprawie budowy parkingu przy kościele pw. Św. Rodziny
pismo, odpowiedź

2. w sprawie wymiany żółtych kontenerów na odpady na osiedlu Piekary B
pismo, odpowiedź

3. w sprawie terminu i trybu budowy fragmentu ul. Kedywu od ul. Jankowskiego do Powstańców Warszawy
pismo, odpowiedź

4. w sprawie kosztów, które miasto Legnica poniosło z tytułu organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w roku 2015
pismo, odpowiedź

5. w sprawie obniżenia organizacjom patriotycznym i kresowym stawki wynajmu świetlicy przy ul. Zielonej 13 of
pismo, odpowiedź

6. w sprawie naprawy chodnika przy ul. Ojców Zbigniewa i Michała
pismo, odpowiedź

7. w sprawie remontu skrzyżowania ul. Działkowej i Batorego
pismo, odpowiedź

8. w sprawie przeznaczenia nieruchomości przy ul. Prusa 13
pismo, odpowiedź

9. w sprawie zarejestrowania lądowiska sportowego w miejscu lotniska cywilnego
pismo, odpowiedź

10. w sprawie pogrzebów dzieci zmarłych przed narodzeniem oraz w sprawie Grobu Dzieci Utraconych na cmentarzu komunalnym
pismo, odpowiedź

11. w sprawie dopuszczenia ruchu na ul. Pileckiego
pismo, odpowiedź

12. w sprawie wybudowania zamykanych punktów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na osiedlu Piekary B
pismo, odpowiedź

13. w sprawie ustawienia progów zwalniających na osiedlu Piekarach B
pismo, odpowiedź

14. w sprawie zmiany nazwy ul. Armii Ludowej na ul. Żołnierzy Wyklętych
pismo, odpowiedź

Skip to content