Kadra OWES

Kadra  Dolnośląskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy dla subregionu legnicko-głogowskiego:

KIEROWNIK OŚRODKA – Dominika Kropiwnicka
SPECJALISTKI DS.NABORU – Paulina Piwowarczyk

SPECJALISTKI DS.NABORU – Patrycja Czynsz
ANIMATORKA LOKALNA- Karolina Jaczewska-Szymkowiak

ANIMATORKA LOKALNA- Dominika Kropiwnicka

ANIMATORKA LOKALNA- Paulina Piwowarczyk
EDUKATORKA – Katarzyna Matijczak
EDUKATOR – Grzegorz Wala

DORADCA WSPIERAJĄCY – Patrycja Czynsz


OSOBA REALIZUJĄCA  USŁUGI Z ZAKRESU TWORZENIA  PES/PS ORAZ WSPIERANIA PROWADZONEJ PRZEZ NIE DZIAŁALNOŚCI, A TAKŻE FINANSOWANIA POWSTAWANIA W NICH MIEJSC PRACY (DORADCZYNI OGÓLNA)- Katarzyna Matijczak,


OSOBA REALIZUJĄCA  USŁUGI Z ZAKRESU TWORZENIA  PES/PS ORAZ WSPIERANIA PROWADZONEJ PRZEZ NIE DZIAŁALNOŚCI, A TAKŻE FINANSOWANIA POWSTAWANIA W NICH MIEJSC PRACY (DORADCA OGÓLNY) Dominika Kropiwnicka

OSOBA REALIZUJĄCA  USŁUGI Z ZAKRESU TWORZENIA  PES/PS ORAZ WSPIERANIA PROWADZONEJ PRZEZ NIE DZIAŁALNOŚCI, A TAKŻE FINANSOWANIA POWSTAWANIA W NICH MIEJSC PRACY (DORADCA OGÓLNY) Paulina Piwowarczyk

OSOBA REALIZUJĄCA  USŁUGI Z ZAKRESU TWORZENIA  PES/PS ORAZ WSPIERANIA PROWADZONEJ PRZEZ NIE DZIAŁALNOŚCI, A TAKŻE FINANSOWANIA POWSTAWANIA W NICH MIEJSC PRACY (DORADCA OGÓLNY) Grzegorz Wala


SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ– Paulina Czerniawska
DORADCA BIZNESOWY – Jarosław Rabczenko


OSOBA REALIZUJĄCA USŁUGI W ZAKRESIE WZMACNIANIA POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO (DORADCA INNOWACYJNY) Jarosław Rabczenko

OSOBA REALIZUJĄCA USŁUGI W ZAKRESIE WZMACNIANIA POTENCJAŁU KADROWEGO (DORADCA KADROWY)– Jarosław Rabczenko


OSOBA REALIZUJĄCA USŁUGI W ZAKRESIE WZMACNIANIA POTENCJAŁU FINANSOWEGO (DORADCA FINANSOWY)-Szymon Gawryszczak

W celu skorzystania z usług poszczególnych ekspertów DOWES, prosimy o zgłoszenie zainteresowania:
– telefonicznie: 76 721 06 60
– mailowo: lsio@lsio.org.pl
– osobiście: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,  ul. Roosevelta 23/1,  59-220 Legnica

Biuro DOWES czynne w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół DOWES w Legnicy

Skip to content