Maciej Kupaj

Interpelacje i zapytania złożone od początku kadencji:

1. w sprawie przystąpienia Legnicy do programu Karta Dużej Rodziny
pismo, odpowiedź

2. w sprawie przystąpienia Legnicy do programu Karta Dużej Rodziny – ciąg dalszy
pismo, odpowiedź

3. w sprawie przyczyn likwidacji progu zwalniającego na ul. Neptuna
pismo, odpowiedź

4. w sprawie liczby mieszkań socjalnych oraz nieprzeprowadzonych transakcji sprzedaży mieszkań z bonifikatą
pismo, odpowiedź 1, odpowiedź 2

5. w sprawie przychodów ze strefy płatnego parkowania
pismo, odpowiedź

6. w sprawie zakresu prac przy budowie Placu Sybiraków
pismo, odpowiedź

7. w sprawie budowy chodnika przy al. Zwycięstwa w okolicy Glinek
pismo, odpowiedź

8. w sprawie funkcjonowania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych i ewentualnego rozszerzenia jego działań
pismo, odpowiedź 1, odpowiedź 2

9. w sprawie wydatków inwestycyjnych w Lasku Złotoryjskim w latach 2005-2014
pismo, odpowiedź

10. w sprawie ilości środków i liczby projektów zrealizowanych w 2014 r. w ramach LBO
pismo, odpowiedź

11. w sprawie liczby miejsc przedszkolnych w jednostkach publicznych i ich terytorialnego rozłożenia
pismo, odpowiedź 1, odpowiedź 2

12. w sprawie podstawy realizacji remontu Akademii Rycerskiej poza prawem zamówień publicznych
pismo, odpowiedź 1, odpowiedź 2

13. w sprawie kosztów dostosowania Osi Kartuskiej do ruchu pojazdów ciężarowych
pismo, odpowiedź

14. w sprawie Studium Wykonalności „Zagospodarowanie Terenu Lotniska w Legnicy”
pismo, odpowiedź

15. w sprawie remontu chodnika na ul. Wrocławskiej
pismo, odpowiedź

16. w sprawie przebudowy Alei Orła Białego w parku miejskim
pismo, odpowiedź

17. w sprawie odbarwienia kostki brukowej przy Osi Kartuskiej
pismo, załącznik, odpowiedź

18. w sprawie problemu wejścia do parku miejskiego od strony ul. Bielańskiej
pismo, załącznik, odpowiedź

19. w sprawie terminu i zasad wydzielenia domów pomocy społecznej z MOPS
pismo, odpowiedź

20. w sprawie terminu i zakresu remontu ul. Plutona
pismo, odpowiedź

21. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicy cmentarza przy ul. Wrocławskiej
pismo, odpowiedź 1, odpowiedź 2

22. w sprawie przesunięcia terminu zakończenia przebudowy Osi Kartuskiej
pismo, odpowiedź

23. w sprawie przyczyn rozkopania nowoprzebudowanej ul. Skarbka
pismo, odpowiedź

24. w sprawie przywrócenia ławeczek do gry w szachy przy Osi Kartuskiej
pismo, odpowiedź

25. w sprawie brakującego odcinka chodnika na ul. Jowisza
pismo, odpowiedź

26. w sprawie ewentualnych porozumień z prywatnymi właścicielami galerii handlowych co do możliwości bezpłatnego parkowania
pismo, odpowiedź

27. w sprawie remontu chodnika na ul. Wjazdowej
pismo, odpowiedź

28. w sprawie rozpoczęcia procedury uznania za nieważne umów o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
pismo, odpowiedź

29. w sprawie rozważenia wprowadzenia możliwości płatności kartą w UM
pismo, odpowiedź

30. w sprawie przyczyn zamykania boiska przy SP nr 20 w sobotę i niedzielę
pismo, odpowiedź

31. w sprawie preferencji dla przedsiębiorców przy ul. Jaworzyńskiej w związku ze zmniejszeniem przychodów spowodowanych długotrwałą przebudową
pismo, odpowiedź 1, odpowiedź 2

32. w sprawie zasad wynajmu i dzierżawy nieruchomości będących własnością miasta
pismo, odpowiedź

33. w sprawie podstawy prawnej odmowy na udzielenia odpowiedzi na zapytanie dot. listy podmiotów, które przekształciły prawo użytkowania wieczystego w prawo własności
pismo, odpowiedź

34. w sprawie dostosowania oferty letniego wypoczynku do oczekiwań mieszkańców
pismo, odpowiedź 1, odpowiedź 2

35. w sprawie przychodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pismo, odpowiedź

36. w sprawie ilości i kosztów usunięcia dzikich wysypisk w latach 2011-2014
pismo, odpowiedź 1, odpowiedź 2

37. w sprawie budowy zatoki autobusowej przy ul. Pocztowej
pismo, odpowiedź

38. w sprawie udostępnienia mieszkańcom parkingu UM w dni wolne od pracy
pismo, odpowiedź

39. w sprawie przekazania listy kamienic komunalnych planowanych do wyburzenia
pismo, odpowiedź

40. w sprawie przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej
pismo, odpowiedź

41. w sprawie udzielania ślubów cywilnych w dni powszednie
pismo, odpowiedź

42. w sprawie analizy funkcjonowania basenów otwartych i kąpielisk
pismo, odpowiedź

43. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicy cmentarza przy ul. Wrocławskiej – ciąg dalszy
pismo, odpowiedź

Skip to content