Nasze działania

Największą siłą Stowarzyszenia jest interdyscyplinarny i profesjonalny zespół, umożliwiający realizację szerokiego wachlarza działań. Należą do nich m.in.:

  • wsparcie rozwoju osobistego i aktywizacja społeczna młodzieży i seniorów (Szkoła Liderów Społecznych, seminaria, coaching…),
  • aktywizacja zawodowa i wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (doradztwo i szkolenia zawodowe, integracja społeczna, praca z otoczeniem…),
  • inkubowanie i pomoc w rozwoju organizacji pozarządowych (doradztwo prawne, finansowe pozyskiwanie środków zewnętrznych…),
  • wzmacnianie współpracy między samorządem, organizacjami pozarządowymi i biznesem (animacja, wielosektorowe partnerstwa, konferencje…),
  • budowa partycypacyjnego modelu demokracji (konsultacje społeczne, przejrzystość życia publicznego, dostęp do informacji publicznej…),
  • działalność badawcza w obszarze społeczeństwa obywatelskiego i aktywności mieszkańców regionu (badania, analizy, raporty…).
Skip to content