Data publikacji: 5 stycznia 2022 przez w Aktualności Statystyka: 835 Views

Nowe obowiązki organizacji pozarządowych – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Przypominamy, iż w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu od 31 października 2021 r. wprowadzono obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych także dla fundacji i stowarzyszeń (nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych).

Wszystkie istniejące fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w KRS muszą zgłosić beneficjentów rzeczywistych do w/w rejestru do 31 stycznia 2022 r.

Organizacja powstała po 31 października 2021 r. ma obowiązek wpisać się do rejestru w przeciągu 7 dni od rejestracji w KRS. Ten sam termin – 7 dni – będzie dotyczył również wszystkich kolejnych zmian mających wpływ na dane zgłaszane w w/w rejestrze (np. zmian w zarządzie).  7 dni od daty zaistnienia zdarzenia (bez sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

Aby usprawnić dokonanie wpisów, podajemy bardzo przydatny link, gdzie krok po kroku jest wyjaśnione, jak należy dokonać zgłoszenia:
https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja

W przypadku pytań czy też wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Skip to content