Recent Posts

Szanowni Państwo, procedura oceny merytorycznej wniosków o wsparcie pomostowe w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych” dobiegła końca. Poniżej prezentujemy jej wyniki. Lista rankingowa po ocenie merytorycznej wniosków o wsparcie pomostowe „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”Czytaj dalej
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach jako Pośrednik Finansowy Projektu ,,Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej’’ serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z obszaru całego kraju na webinar:Pożyczki Preferencyjne dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na START i na ROZWÓJ działalności, który odbędzie się 13.09.2022 roku o godz. 11:00. Podczas webinaru dowiesz się:– kto może być pożyczkobiorcą;– na co można przeznaczyć pożyczkę;– jakie są warunki udzielania pożyczek;– jakie jest oprocentowanie pożyczek;– jakie mogą być formy zabezpieczenia pożyczki;– gdzie znaleźć wniosek;– jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku;– jaki jest czas rozpatrywaniaCzytaj dalej
Rozpoczął się nabór ofert w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 – edycja 2022. Termin składania ofert: do 15.09.2022 do godz. 16.00Realizacja projektów: od 01.08.2022 do 31.12.2023Maksymalna wysokość dotacji:– w Priorytetach 1, 2 i 3 do 200 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 300 000 tys. zł w 2023 roku.– w Priorytecie 4 do 300 000 tyś. zł w 2022 roku oraz do 500 000 tyś. zł w 2023 roku.wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane Można otrzymać środki w ramachCzytaj dalej
Do 30 września 2022 r. koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z działalnością statutową. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby członków koła i wynosi:5 tys. zł – nie więcej niż 30 osób6 tys. zł – 31-75 osób7 tys. zł – 76 osób i więcej Otrzymane fundusze można przeznaczyć na na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Dofinansowanie można również wydać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjatywy na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi, wykorzystać naCzytaj dalej
Rozpoczyna się głosowanie na znak graficzny identyfikujący przedsiębiorstwo społeczne. Do udziału w głosowaniu zapraszamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstwa społeczne. Znak graficzny znacząco zwiększy rozpoznawalność przedsiębiorstw społecznych, co zapewni im lepszą widoczność oraz możliwość uczestnictwa w relacjach gospodarczych i społecznych. Formularz do głosowania: https://docs.google.com/forms/d/1LLnwwVSqS6LUMUkD8i63fdwN522jhlkbl-mryzCMNxE/edit Głosowanie trwa do dnia 14 września br.Zachęcamy do oddania głosu.Czytaj dalej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia, SOC TECH LAB, Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej wraz z partnerami: Concordią Design | Fundacją Dom Pokoju | Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na wydarzenie: WRO BIZnES 2022 Dobry Networking i Targi Społecznie OdpowiedzialneTermin: 13 września 2022 r. w godz. 15.00 – 19.00Miejsce: CONCORDIA DESIGN, Wyspa Słodowa 7 Wydarzenie jest bezpłatne, a link do formularza zgłoszeniowego znajdziesz tutaj: https://tiny.pl/wx6t3 „Zapraszamy na Dobry Networking. Dobry bo organizujemy go tak, abyście Wyszli ze spotkania z poczuciem dobrze wykorzystanego czasu, z wartościowymi kontaktami.Czytaj dalej
Rozpoczął się nabór ofert w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, edycja 2022! Twoja organizacja może otrzymać środki w ramach:– Priorytetu 1. „Aktywizacja młodzieży w samorządach” na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych (Ścieżka 1.) oraz aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich (Ścieżka 2);– Priorytetu 2. „Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym” na zwiększanie obecności organizacji młodzieżowych w życiu publicznym w działaniach dotyczących m.in. edukacji obywatelskiej, solidarności międzypokoleniowej, a także analizy sytuacji młodzieży;– Priorytetu 3. „Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych” na budowę i wzmocnienie potencjału organizacji młodzieżowych poprzez poprawę ich zarządzania, tworzeniaCzytaj dalej
Szanowni Państwo, informujemy o planowanym terminie naboru wniosków o wsparcie pomostowe. Termin, od którego można składać wnioski od 16 sierpnia 2022 r.Termin, do którego można składać wnioski do 22 sierpnia 2022 r. By przyspieszyć procedurę, rekomendujemy, by wnioski o wsparcie pomostowe wraz z wymaganymi załącznikami złożyć osobiście w biurze projektu: ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.Czytaj dalej
Szanowni Państwo,informujemy o planowanym terminie naboru wniosków o wsparcie pomostowe. Termin, od którego można składać wnioski: 16 sierpnia 2022 r.Termin, do którego można składać wnioski: 22 sierpnia 2022 r. By przyspieszyć procedurę, rekomendujemy, by wnioski o wsparcie pomostowe wraz z wymaganymi załącznikami złożyć osobiście w biurze projektu: ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica. Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.Czytaj dalej
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.” Konsultacje odbędą się w terminie 5.08.–21.08.2022 r. Formularze z uwagami do projektu Programu można składać: osobiście, drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na platformie ePUAP. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://bip.dolnyslask.pl/a,126372,konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacjami-pozarz.htmlCzytaj dalej
Skip to content