Recent Posts

W ramach konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów infrastrukturalnych poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych. Udział w konkursie mogą wziąć właściciele bądź najemcy lub dzierżawcy obiektów infrastrukturalnych (umowa na co najmniej 10 (dziesięć) lat licząc od daty zakończenia inwestycji) z zakresu sportu lub kultury, którzy są:organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego i w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub kultury, sztuki,Czytaj dalej
Szanowni Państwo, procedura oceny merytorycznej biznesplanów w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych” dobiegła końca. Poniżej prezentujemy wyniki. Lista rankingowa po ocenie merytorycznej biznesplanów (II tura) – wyniki. Osoby, które zostały zakwalifikowane do wsparcia finansowego dostaną maila ze wszystkimi niezbędnymi informacjami co do dalszych kroków.Czytaj dalej
6 czerwca 2022 roku ruszył nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw – Programu dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska! Macie pomysł na działania lokalne? Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie? Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań? Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska? Skorzystajcie z mikrodotacji lub wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć! Tworzycie grupę nieformalną lub samopomocowa, a może młodą organizacje pozarządową? Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw! Kwota wnioskowanej mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić minimalnie 8000,00Czytaj dalej

Data publikacji: 9 czerwca, 2022przez Adminw Aktualności

Finał 4. edycji Akademii BIZnES Class

ZAPROSZENIE Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta wraz z partnerami:Objectivity |PwC | SoftServe | UBS | Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Fundacją Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesuzaprasza na wydarzenie FINAŁ AKADEMII BIZnES CLASS Termin: 22 czerwca 2022 r. w godz. 13.00 – 17.00 Miejsce: AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU, ul. Traugutta 19/21 Wspólnie realizujemy projekt oparty na wolontariacie kompetencyjnym, łącząc interesy przedstawicieli biznesu, samorządu, uczelni i organizacji społecznych. Razem wspieramy przedsiębiorstwa społeczne w ich działaniach i osiąganiu lepszych efektów ze sprzedaży, realizując Akademię BIZnES Class. Celem Akademii jest ulepszanieCzytaj dalej
Szanowni Państwo, zgodnie z par. 3 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru, informujemy o terminie składania biznesplanów: Termin, od którego można składać biznesplany: 22 czerwca 2022 r.Termin, do którego można składać biznesplany: 01 lipca 2022 r. Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu: ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica Biznesplany powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru zawartego w Regulaminie przyznawaniaCzytaj dalej
Szanowni Państwo,wydłużamy nabór uzupełniający do projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”. Rozpoczęcie naboru: 25 maja 2022, godz. 0:01,Zakończenie naboru: 12 czerwca 2022, godz. 23:59. Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru podanego w regulaminie. W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: rekrutacja@lsio.org.pl bądź telefoniczny, tel. 570 448 622.Czytaj dalej
Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych” w ramach naboru uzupełniającego II tury rekrutacji. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu w ramach naboru uzupełniającego II tury rekrutacjiCzytaj dalej
Drogie Podmioty Ekonomii Społecznej (m.in. fundacje, stowarzyszenie, spółdzielnie socjalne) Dolnośląska Ekonomia Społeczna do 23 maja zbiera Wasze produkty w celu promocji ofert wśród biznesu i samorządu na 9. Targach CSR w Warszawie Aby zaciekawić, zachwycić i przekonać zgromadzone na Targach firmy do asortymentu produkowanego przez Dolnośląskie Podmioty Ekonomii Społecznej przygotowany zostanie pakiety materiałów promocyjnych. Jeśli chcielibyście, abyście zostali wypromowani i Wasze produkty jest prośba o dostarczanie do siedziby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej swoich wybranych produktów. Jeśli chcielibyście skonsultować swoje pomysły na produkty, które chcecie przekazać to zapraszamy do kontaktu: SandraCzytaj dalej
Szanowni Państwo, ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”. Rozpoczęcie naboru: 05 maja 2022, godz. 0:01,Zakończenie naboru: 15 maja 2022, godz. 23:59. Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru podanego w regulaminie. W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: rekrutacja@lsio.org.pl bądź telefoniczny, tel. 570 448 622. Przed wizytą w biurze projektu prosimy wcześniej o telefoniczne umówienie spotkania.Czytaj dalej
Szanowni Państwo,poniżej prezentujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych” w ramach II tury naboru. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu w ramach II naboru.Czytaj dalej
Skip to content