Projekty partnerskie

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w Świdnicy, w partnerstwie z LSIO, realizuje projekt „Profesjonalny asystent osoby z niepełnosprawnością”, którego celem jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, świadczonych w lokalnej społeczności.

Czas trwania: 01.01.2017 – 31.12.2019

Wartość projektu: 3 374 266,75 PLN, w tym wkład UE: 2 868 126,73 PL

http://www.sirr.pl/pa/


Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w Świdnicy, w partnerstwie z LSIO, realizuje projekt „Profesjonalne usługi społeczne dla osoby z niepełnosprawnością”, którego celem jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, świadczonych w lokalnej społeczności.

Czas trwania: 01.01.2017 – 31.12.2019

Wartość projektu: 2 231 008,05 PLN, w tym wkład UE: 1 896 356,84 PLN

http://www.sirr.pl/pu/


Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w Świdnicy, w partnerstwie z LSIO, realizuje projekt „Asystent osoby z niepełnosprawnością dla aglomeracji jeleniogórskiej”, którego celem jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w lokalnej społeczności.

Czas trwania: 01.01.2017 – 31.12.2019

Wartość projektu: 2 227 972,05 PLN, w tym wkład UE: 1 893 776,24 PLN

http://www.sirr.pl/ao/


SIRR realizuje projekt „Profesjonalne wsparcie osoby z niepełnosprawnością w aglomeracji wałbrzyskiej”, którego celem jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w lokalnej społeczności.

Czas trwania: 01.01.2017 – 31.12.2019

Wartość projektu: 2 227 972,05 PLN, w tym wkład UE: 1 893 776,24 PLN

http://www.sirr.pl/pw/

Skip to content