RADY SENIORÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Rady Seniorów na Dolnym Śląsku”, dofinansowanym ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat projektu:

Cel
Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia partycypacji obywatelskiej 30 seniorów w życiu ich społeczności lokalnych na Dolnym Śląsku, wyrażający się wzrostem liczby rad seniorów i wyższym stopniem profesjonalizacji ich funkcjonowania w okresie 10 miesięcy realizacji projektu.

Działania
1. Badania dotyczące funkcjonowania i działalności dolnośląskich Rad Seniorów w samorządach gminnych, powiatowych i na szczeblu samorządu województwa.

2. Oferta szkoleń i doradztwa związanego z tworzeniem i funkcjonowaniem Rad Seniorów.

3. Opracowanie publikacji dotyczącej tworzenia i funkcjonowania Rady Seniorów oraz dobrych praktyk w zakresie uczestnictwa seniorów w życiu publicznym ich społeczności lokalnych,

4. Upowszechnienia produktów projektu (raport z badań, publikacja dot. tworzenia Rady Seniorów) wśród JST i środowisk senioralnych Dolnego Śląska.

Udział w projekcie i jeszcze poszczególnych działaniach jest całkowicie BEZPŁATNY.

Kontakt

Wszystkie osoby zainteresowane powyższymi działaniami prosimy o kontakt:

– pod nr telefonu: 76 862 58 25
– mail: lsio@lsio.org.pl
– lub osobiście: ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica

 NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA

Zaproszenie do udziału w szkoleniu dot. tworzenia Rady Seniorów w Krotoszycach

Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy nt. tworzenia Rady Seniorów, działające w Gminie Krotoszyce, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu o tej tematyce.
Szkolenie odbędzie się w dniu 18.12.2017 r. w Winnicy. Jego rozpoczęcie zaplanowane jest na godz. 9.00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt:
– pod nr telefonu: 76 862 58 25
– mail: lsio@lsio.org.pl
– lub osobiście: ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica


Zaproszenie do udziału w szkoleniu dot. funkcjonowania Rady Seniorów w Gminie Lubin

Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy nt. funkcjonowania Rady Seniorów w Gminie Lubin, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu o tej tematyce.
Szkolenie odbędzie się w dniu 11.12.2017 r. w Osieku. Jego rozpoczęcie zaplanowane jest na godz. 9.00.

Uwaga! Szkolenie przeznaczone jest zwłaszcza dla członków Rady Seniorów w Gminie Lubin, w przypadku wolnych miejsc zrekrutowane zostaną pozostałe osoby.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt:
– pod nr telefonu: 76 862 58 25
– mail: lsio@lsio.org.pl
– lub osobiście: ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica


Zaproszenie do udziału w panelu ekspertów dot. tworzenia Rad Seniorów

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu ekspertów, poświęconemu tworzeniu Rady Seniorów.

W trakcie 5 spotkań porozmawiamy m.in. o mocnych i słabych stronach Rad Seniorów, działaniom podejmowanym na poszczególnych etapach tworzenia i funkcjonowania tych organów, a także o różnych wymiarach aktywności społecznej i publicznej seniorów.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w tym działaniu prosimy o kontakt:
– pod nr telefonu: 76 862 58 25
– mail: lsio@lsio.org.pl
– lub osobiście: ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica

Na zgłoszenia czekamy do 20 kwietnia 2017 roku.


Ankieta dla środowisk senioralnych w dolnośląskich samorządach bez Rad Seniorów

Szanowni Państwo,

Wszystkie osoby zainteresowane aktywizacją społeczną i publiczną seniorów, w tym działaczy organizacji senioralnych, funkcjonujących w samorządach Dolnego Ślaska w których nie istnieje Rada Seniorów, zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, poświęconym potrzebom seniorów i możliwości utworzenia takiego organu.

Państwa udział pomoże lepiej zrozumieć przyczyny braku Rady Seniorów i możliwości utworzenia takiego organu, zaś same wyniki zostaną uwzględnione w badaniu będącym jednym z produktów naszego projektu.

Zapewniamy, iż ankieta ma całkowicie anonimowy charakter.

Ankieta do pobrania TUTAJ.

Po jej wypełnieniu, prosimy o odesłanie na adres: grzegorz@lsio.org.pl

Dziękujemy!!!


Ankieta dla członków Rad Seniorów na Dolnym Śląsku

Szanowni Państwo,

Wszystkie osoby będące członkami Rad Seniorów działających na Dolnym Śląsku, zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, poświęconym działalności tych organów.

Państwa udział pomoże lepiej zrozumieć działalność dolnośląskich Rad Seniorów, zaś same wyniki zostaną uwzględnione w badaniu będącym jednym z produktów naszego projektu.

Zapewniamy, iż ankieta ma całkowicie anonimowy charakter.

Ankieta do pobrania TUTAJ.

Po jej wypełnieniu, prosimy o odesłanie na adres: grzegorz@lsio.org.pl

Dziękujemy!!!


Zaproszenie do skorzystania z doradztwa dot. tworzenia i funkcjonowania Rad Seniorów

Szanowni Państwo,

Wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem swojej wiedzy w zakresie tworzenia i funkcjonowania Rad Seniorów działających na terenie Dolnego Śląska, zapraszamy do skorzystania z BEZPŁATNEGO doradztwa w tym zakresie.

Aby skorzystać z doradztwa, prosimy o wcześniejszy kontakt:
– pod nr telefonu: 76 862 58 25
– mail: lsio@lsio.org.pl
– lub osobiście: ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica

Uwaga! Działanie skierowane jest zwłaszcza do obecnych członków Rad Seniorów działających na Dolnym Śląsku i przedstawicieli JST, a także do osób zainteresowanych utworzeniem nowej Rady Seniorów na terenie Dolnego Śląska.

 

Skip to content