Regionalny Ośrodek EFS w Legnicy

ro efs logo

REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (ROEFS) W LEGNICY działa od 06.02.2007 roku. Ośrodek prowadzony jest w partnerstwie pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy, a Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich.

GŁÓWNYM CELEM REGIONALNEGO OŚRODKA EFS W LEGNICY jest wspieranie i kreowanie rozwoju regionalnego w zakresie rynku pracy, edukacji oraz integracji społecznej poprzez dostarczenie informacji, wiedzy i umiejętności z zakresu korzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pobudzanie i animowanie środowisk lokalnych – instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz biznesowych do działań zmierzających do budowania kapitału społecznego.

ZESPÓŁ RO EFS w LEGNICY:

Mirosław Jankowski –  Kierownik Ośrodka
Dominika Urbanowicz – Specjalistka ds. informacji
Grzegorz Wala – Specjalista ds. informacji/Doradca kluczowy
Magdalena Sitarz-Plezia – Doradca kluczowy
Patryk Podraza – Animator/Doradca kluczowy
Marta Wiśniewska-Zawierucha – Doradca kluczowy

KOMU I JAK POMAGAMY?

Pomoc ośrodka skierowana jest przede wszystkim do grupy klientów stanowiących:

  • organizacje pozarządowe;
  • instytucje z sektora biznesu, edukacji, administracji publicznej;
  • osoby indywidualne zainteresowane udziałem w projektach dofinansowywanych z EFS (jedynie w zakresie informacji)

Obsługiwane przez RO EFS w Legnicy powiaty to: głogowski, polkowicki, lubiński, jaworski, złotoryjski, legnicki oraz m. Legnica.

W Regionalnym Ośrodku EFS w Legnicy można uzyskać nieodpłatnie informacje od specjalistów i doradców. Pomogą oni w przygotowaniu projektu, wniosku aplikacyjnego, przekażą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektem, tworzenia partnerstw lokalnych, a także udzielą porad na temat zasad rozliczania środków z funduszy unijnych.

Wszystkie świadczone przez RO EFS w Legnicy usługi są BEZPŁATNE.

RO EFS OFERUJE NIEODPŁATNE:

  • usługi informacyjne: forma wsparcia, która ma na celu przekazać ogólne informacje dotyczące EFS, jak również wyczerpującej informacji nt. oferty RO EFS interesujących klientów;
  • usługi doradcze: indywidualna praca z wnioskodawcą chcącym aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Doradca – wspiera, proponuje i wskazuje możliwości, przy czym tempo pracy dostosowuje do klienta. Następnie doradza już w trakcie realizacji projektu, tak by wszystkie podejmowane działania były zgodne z odpowiednimi zasadami;
  • animację: wyszukiwanie partnerstw do poszczególnych projektów, tworzenie partnerstw projektowych oraz partnerstwa na rzecz rozwoju, jak również pomoc przy stworzeniu umów partnerskich – utworzone partnerstwa będą pracować na rzecz społeczności lokalnej i pobudzać do działania inne instytucje i obywateli;
  • szkolenia [kluczowe i specjalistyczne] oraz spotkania informacyjne.

W celu zwiększenia dostępności oferty RO EFS, przewidziana jest możliwość bezpośredniego spotkania, doradztwa poza Ośrodkiem w miejscu wyznaczonym przez zainteresowanego.

 GDZIE I KIEDY?

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego ma swoją siedzibę w biurze

Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1.

Pracownicy Ośrodka służą pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00:

– bezpośrednio – w biurze Ośrodka,

– telefonicznie – pod numerem [76] 862 58 15,

– e-mail – info_legnica@roefs.pl

Więcej informacji na stronie: www.legnica.roefs.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content