Data publikacji: 9 czerwca 2022 przez w Aktualności Statystyka: 1163 Views

„ROZWIŃ SKRZYDŁA – DOTACJE DLA MŁODYCH” – termin składania biznesplanów dla II tury

Szanowni Państwo,

zgodnie z par. 3 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru, informujemy o terminie składania biznesplanów:

Termin, od którego można składać biznesplany: 22 czerwca 2022 r.
Termin, do którego można składać biznesplany: 01 lipca 2022 r.

Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu:
ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica

Biznesplany powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru zawartego w Regulaminie przyznawania środków finansowych.

Biznesplany powinny być na każdej stronie parafowane, a w przypadku składania kopii dokumentów (dyplomów, certyfikatów itp.), powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.

Przypominamy o konieczności dołączenia do biznesplanów wszystkich niezbędnych załączników.

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
Przed wizytą w biurze projektu prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania: 570 448 622.

Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Przypominamy, że w projekcie przewidziano 40 dotacji.
W I turze Lider i Partner wypłacili łącznie 21 dotacji.

W II turze Lider i Partner przyznają 19 dotacji.

Skip to content