Standardy OWES

30 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1287 z późn. zm.), która jest pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą obszaru ekonomii społecznej w Polsce. Ekonomia społeczna jest jednym z istotnych narzędzi aktywnej polityki społecznej, wymaga zatem zbudowania instytucjonalnego zaplecza, celem którego będzie zapewnienie wysokiej jakości wsparcia udzielanego podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym.

Standardy dla OWES stanowią podstawę weryfikacji przez Ministra sposobu realizacji usług wsparcia PES (art. 40 ustawy o ekonomii społecznej).

Standardy podzielono na dwie główne części:

  • Standardy Formalno-Organizacyjne: Obejmują wymogi dotyczące doświadczenia wnioskodawcy, organizacji OWES oraz kadr pracowniczych świadczących usługi wsparcia dla PES. Warunki te muszą być spełnione przez wnioskodawcę przez cały okres obowiązywania akredytacji.
  • Standardy Merytoryczne: Określają zakres zadań i działań związanych z usługami wsparcia PES, takie jak animacja lokalna, tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie działań reintegracyjnych, pomoc w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, wzmacnianie potencjału przedsiębiorstw społecznych i udzielanie im wsparcia biznesowego. Planowany sposób realizacji usług wsparcia PES powinien być zgodny z grupą standardów merytorycznych i zawarty we wniosku o akredytację i status OWES.

Do pobrania plik z aktualnymi standardami działania OWES:

plik archiwalny
obowiązujące standardy
Skip to content